communicatie over lozingen door Eteck op het schoonwaterriool

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

Bij deze verzoek ik u om de elektronische openbaarmaking van alle informatie/documenten ten aanzien van “het lozen van systeemwater van het WKO Weideveld te Bodegraven door Eteck op het schoonwaterriool”:

• Alle externe documenten en communicatie met o.a. maar niet uitsluitend met ODMH, ODH, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland of andere waterschappen, Eteck en inwoners;
• Alle interne documenten en communicatie met o.a. maar niet uitsluitend met de afdeling handhaving, de burgemeester, gemeentesecretaris, griffie, wethouders, ambtenaren (ook ingehuurde zoals RPR) en raadsleden.

Hoogachtend,
Rina Hampel

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

1 bijlage

  • Attachment

    Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake communicatie over lozingen door Eteck op het schoonwaterriool.html

    2K Download

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 13 juni 2022 van uw bericht van 13
juni 2022 over WOO verzoek inzake communicatie over lozingen door Eteck op
het schoonwaterriool. Uw bericht is door ons geregistreerd onder kenmerk
DOC-22246356.

Voor de volledigheid delen wij u mee dat uw bericht in behandeling is
genomen onder zaaknummer Z/22/131686.

Uiterlijk na vier weken ontvangt u van ons een eerste reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Dit bericht is automatisch opgesteld en daarom niet ondertekend.
 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze dienstverlening? Bespreek uw ervaring
met mevrouw I. Stolk bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via
e-mailadres [Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vraag e-mailadres].

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beste,

Uw Woo-verzoek is afgehandeld. Het verzoek en besluit zijn nu gepubliceerd op onze website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/...

Met vriendelijke groet,
Woo contactpersoon
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk