Communicatie rond Ziendeweg

Vereniging Eymbert deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Alphen aan den Rijn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Alphen aan den Rijn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte gemeente Alphen aan den Rijn,

In het kader van het verkeersbesluit afsluiting van de Ziendeweg verzoek ik u, met een beroep op de Wet open overheid, mij een digitaal afschrift te verstrekken van alle documenten, waaronder verslagen van gesprekken, e-mails, telefoongesprekken en notulen, waarover u beschikt inzake:

- De proefafsluiting van de Ziendeweg, waaronder de informatie, documentatie en argumentatie die hebben geleid tot het verkeerbesluit, als gepubliceerd op 17 februari 2022 Gemeenteblad 2022, 71121.

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 26 januari 2022 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

P.S. Dit verzoek is eerder ingediend op 29 september 2022. Tot op heden is er geen reactie op gekomen.

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Vereniging Eymbert

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

Tot op heden hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen op het verzoek om een digitaal afschrift te verstrekken van alle documenten, waaronder verslagen van gesprekken, e-mails, telefoongesprekken en notulen, waarover u beschikt inzake de proefafsluiting van de Ziendeweg.

Bij deze stel ik gemeente Alphen aan den Rijn in gebreke wegens het uitblijven van een besluit op mijn Woo-verzoek en ik geef gemeente Alphen aan den Rijn twee weken om alsnog het besluit te nemen.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Vereniging Eymbert

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen uw beslissing van 22 maart 2023, met kenmerk 3000749 betreffende het WOO-verzoek communicatie Ziendeweg. Bijgesloten is een kopie van de beslissing.

Op 26 september 2022 heeft ondergetekende een WOO-verzoek ingediend om een digitaal afschrift te verstrekken van alle documenten, waaronder verslagen van gesprekken, e-mails, telefoongesprekken en notulen, waarover u beschikt inzake:
• De proefafsluiting van de Ziendeweg, waaronder de informatie, documentatie en argumentatie die hebben geleid tot het verkeerbesluit, als gepubliceerd op 17 februari 2022 Gemeenteblad 2022, 71121.

Op 22 maart 2023 ontvingen wij naar aanleiding van het WOO-verzoek 10 e-mailberichten.

Geconstateerd is dat:
• Bij ons bekende communicatie, met personen en organisatie die niet werkzaam zijn bij de gemeente Alphen aan den Rijn, ontbreekt.
• Interne communicatie, waarom verzocht is, ontbreekt.
• Slechts 1 e-mailbericht is meegestuurd over de communicatie met de provincie Zuid Holland, de gemeente Nieuwkoop, de politie en andere betrokken partijen.

Daarmee is uw beslissing op het WOO-verzoek onvolledig. In het verlengde daarvan tekent ondergetekende bij deze bezwaar aan tegen de beslissing. Ondergetekende stelt de gemeente Alphen aan den Rijn in gebreke wegens het niet voldoen aan het WOO-verzoek en ondergetekende geeft de gemeente Alphen aan den Rijn twee weken om alsnog aan het verzoek te voldoen. Tevens verzoekt ondergetekende, op grond van art. 7:15 van de Awb, om aan ondergetekende de kosten van dit bezwaar te vergoeden.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]