Controle rapporten van de gemeente

Sandra Janssen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Eersel

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Eersel,

Gaarne ontvang ik alle controle rapporten die de gemeente heeft met betrekking tot het onderstaande adres:
Grote aardweg 9B 5521 RJ Eersel.

Tevens alle klachten die de gemeente heeft gekregen met betrekking op bovenstaand adres.

Hoogachtend,

Sandra Janssen

Geachte Gemeente Eersel,

Wij willen u er op attenderen dat de wettelijke termijn is overschreden, graag ontvangen wij binnen 5 werkdagen uw reactie

Hoogachtend,

Sandra Janssen

4 bijlagen

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van
bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze reactie hierop.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bianca van den Berg

Juridisch beleidsmedewerkster

Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdagochtend.

 

Voor u en onze veiligheid volgen we de adviezen en landelijk beleid van de
RIVM en Rijksoverheid over het coronavirus. Voor meer info verwijzen we u
naar onze website: [1]www.kempengemeenten.nl

 

[2]LOGO Kempengemeenten

 

References

Visible links
1. http://www.kempengemeenten.nl/