Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Christel Verhoeven Brocken bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Correspondentie verleende bouwvergunning

Christel Verhoeven Brocken deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Tilburg

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat Christel Verhoeven Brocken het recente antwoord leest en de status aanpast.

Christel Verhoeven Brocken

Geachte Gemeente Tilburg,

Graag vraag ik alle correspondentie op die van doen heeft met het contact tussen ons en Tim Heijs en alle correspondentie met betrekking tot de verleende bouwvergunning aan de Bredaseweg 332 Tilburg. Onder alle correspondentie versta ik email, brieven, WhatsApp en aantekeningen.

Hopelijk kunt u ons hiermee helpen.

Hoogachtend,

Christel Verhoeven
Bredaseweg 330 5037LE Tilburg

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.

Gemeente Tilburg

1 bijlage

Geachte mevrouw Verhoeven,

 

Onlangs ontving ik uw wob-verzoek over Bredaseweg 332 en heb u daar al
over gebeld. Helaas kreeg ik geen contact met u, vandaar deze e-mail.

 

Uiteraard wil ik u de gevraagde informatie verstrekken, maar ik zou graag
willen weten naar welke documenten u op zoek bent. De
documenten/correspondentie tussen u en toezichthouder Tim Heijs zijn
immers reeds in uw bezit. Het is echter onduidelijk of u ook verzoekt om
de documenten/ correspondentie met anderen (zoals met de vergunninghouder)
over de vergunning aan u toe te sturen. Als dat het geval is, mogen die
stukken pas aan u worden verstrekt nadat die anderen over het verzoek zijn
geïnformeerd en hun belangen zijn afgewogen.

 

Daarnaast wil ik opmerken dat de documenten in het vergunningsdossier
reeds openbaar zijn gemaakt en te raadplegen voor eenieder via
[1]www.tilburg.nl, zoek op bouwarchief.

 

Ook vraag ik me af of het uw bedoeling is dat de gevraagde documenten ook
voor eenieder openbaar worden gemaakt; wat betekent dat werkelijk iedereen
die documenten kan opvragen.

 

Kunt u deze week met mij contact opnemen of laten weten welke documenten u
wilt ontvangen?

 

 

Met vriendelijke groet,
Beer, Ramona de
 
juridisch medewerker
Gemeente Tilburg

Afdeling Veiligheid & Wijken, team Toezicht en Handhaving
T +31135428928
E [2][mailadres]
aanwezig: dinsdag t/m vrijdag

  [3]image001

[4]www.tilburg.nl | [5]facebook.com/gemeentetilburg |
[6]twitter.com/gemeentetilburg

 

References

Visible links
1. http://www.tilburg.nl/
2. mailto:[mailadres]
4. http://www.tilburg.nl/
5. http://www.facebook.com/gemeentetilburg
6. http://www.twitter.com/gemeentetilburg

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Christel Verhoeven Brocken bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.