Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je J Kuijper bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente Zeist, graag corspedentie met de BBZ over het jaar 2021

Hoogachtend, j Kuijper
Antonlaan 263
3707KB

Gemeente Zeist

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar binnen 10 werkdagen een inhoudelijk
antwoord op uw vraag. Als dat niet mogelijk is, dan ontvangt u binnen vijf
werkdagen een bericht waarin wij aangeven op welke termijn u antwoord mag
verwachten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/

Gemeente Zeist

Geachte mevrouw Kuijper,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik heb uw mail geregistreerd onder kenmerk 80829. U wilt een Woo-verzoek digitaal indienen. De procedure voor het digitaal indienen van een WOO-verzoek is als volgt. Via het digitale formulier in de onderstaande link kunt u een WOO-verzoek indienen: https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en... Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en neemt de WOO-coördinator uw verzoek verder in behandeling. Ervan uitgaande u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben sluit ik de zaak met kenmerk 80829 af.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline de winter
Medewerker KCC | Gemeente Zeist Telefoonnummer 14030 (09.00 – 13.00 uur) www.zeist.nl/contact | twitter | facebook | instagram Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Woo-verzoek
Hier vindt u informatie over het doen van een WOO-verzoek bij de gemeente Zeist. Ook leggen wij uit wat de kenmerken zijn van een WOO-verzoek en de verschillen met een 'gewoon' informatieverzoek.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je J Kuijper bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.