de totstandkoming, verkoop en proces rondom de vergunning van Post.nl op de Buitenvaart

De overheidsinstantie heeft om verduidelijking gevraagd. Als je Ivonne de Bruin bent, gelieve Log in om een follow-up bericht te sturen.

Geachte Gemeente Hoogeveen,

Graag willen we alle informatie betreffende de verkoop van grond aan Post.nl aan de Buitenvaart. We willen graag inzage in het proces van de totstandkoming. dit gaat onder andere over de afspraken van transportroutes en geluidsoverlast. We willen graag inzage wat beloofd is aan Post.nl hierover. (dit houdt in alle mails, whatsapps brieven e.d.) Ook willen we graag inzage in alle afspraken tussen Gemeente Hoogeveen Parkmanagement Buitenvaart.

Hoogachtend,

Ivonne de Bruin

Gemeente Hoogeveen

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij ontvangt u uw ontvangstbevestiging.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Hoogeveen 

 Onderwerp:  Wob-verzoek inzake totstandkoming Post.nl aan de Buitenvaart
te Hoogeveen