de totstandkoming, verkoop en proces rondom de vergunning van Post.nl op de Buitenvaart

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Hoogeveen al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Hoogeveen,

Graag willen we alle informatie betreffende de verkoop van grond aan Post.nl aan de Buitenvaart. We willen graag inzage in het proces van de totstandkoming. dit gaat onder andere over de afspraken van transportroutes en geluidsoverlast. We willen graag inzage wat beloofd is aan Post.nl hierover. (dit houdt in alle mails, whatsapps brieven e.d.) Ook willen we graag inzage in alle afspraken tussen Gemeente Hoogeveen Parkmanagement Buitenvaart.

Hoogachtend,

Ivonne de Bruin