Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je wytzia soetenhorst bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Debriefingsgesprekken door Jans Weges met 10 of 11 brandweerlieden op 14 mei 2000

wytzia soetenhorst deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Enschede

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het wachten is nu op wytzia soetenhorst om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

wytzia soetenhorst

Geachte Gemeente Enschede,

Ik ben werkzaam als researcher voor een dramaserie voor de streamingsdienst Viaplay. De serie is gebaseerd op de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000.
De dag na de ramp voerde Jans Weges gesprekken met 10 of 11 brandweerlieden over hun werk tijdens de ramp op 13 mei 2000. Onder meer om de vindplaats van 2 vermiste collega's te specificeren.

Met een beroep op de Wet open overheid (Woo) verzoeken we u tot het verstrekken van de weergave van deze gesprekken, daterend 14 mei 2000.

De gevraagde stukken kunnen geanonimiseerd worden aangeleverd. Mocht u kosten in rekening brengen, dan horen we dit graag vooraf. Daar waar gevraagde documenten zich niet bij of onder u bevinden, verzoeken we om doorgeleiding van dit verzoek naar de juiste instantie. Graag ontvangen we een ontvangstbevestiging van ons verzoek.

Dit verzoek is per mail verstuurd op 25 oktober 2022.

Met vriendelijke groet

Wytzia Soetenhorst
Research Roombeek
tel 0624134294

Gemeente Enschede

6 bijlagen

Beste lezer,

                                                                                        

Dank u wel voor uw bericht. Wij hebben het ontvangen. En behandelen uw
mail.

Goed om te weten: dit is een automatisch bericht. Hierop kunt u niet
reageren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Medewerker Postregistratie

 

 
e [Gemeente Enschede vraag e-mailadres]

w [1]www.enschede.nl

Postbus 20 7500 AA Enschede

 

[2][IMG]  [3][IMG]  [4][IMG]  [5][IMG] 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.enschede.nl/
2. https://www.facebook.com/gemeenteenschede
3. https://twitter.com/Gem_Enschede
4. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
5. https://www.instagram.com/gemeente_ensch...

Gemeente Enschede

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde
ontvangen is.

Dit is een geautomatiseerd bericht. Op dit bericht kunt u niet reageren.

 

Let op: heeft u zojuist bewijsstukken die horen bij uw bijstandsaanvraag,
aanvraag bijzondere bijstand of voor de inkomstenverrekening aan ons
gemaild?

Wist u dat u deze ook zelf eenvoudig in Mijn loket kunt uploaden?

Na het inloggen met DigiD kunt u de documenten toevoegen aan uw
openstaande zaak.

Wij hebben dan de stukken direct op de juiste plek en hierdoor wordt het
afhandelen van uw aanvraag een stuk makkelijker en sneller.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

7 bijlagen

Beste mevrouw Soetenhorst,

 

In de bijlage ontvangt u het besluit dat genomen is op uw Woo-verzoek.
Indien u verdere vragen heeft, kunt u op deze e-mail reageren.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Juridische Zaken
 
t 14 – 053

e [1][mailadres]

w [2]www.enschede.nl

Postbus 20 7500 AA Enschede

 

[3][IMG]  [4][IMG]  [5][IMG]  [6][IMG] 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
3. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
4. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
5. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je wytzia soetenhorst bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.