Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je T. Jansen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Hier verzoek ik om alle verslagen ,correspondentie, aanvraag, toezegging betreffende de overmaking van 40.000 euro is per augustus 2022 is verstrekt als deelsubsidie.
Deze deelsubsidie maakt uit van de subsidie euro 65300 die is verstrekt in 2019 aan de penningmeester van de VVHo Oosterduinen door de gemeente Noordenveld in het kader van de dorpenfonds.
Dit woo verzoek wordt gedaan ,daar de projectleider Oosterduinen na verschillende keren per mail om de betreffende correspondentie gevraagd hebt , deze niet wil opsturen.

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je T. Jansen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.