Deelsubsidie toegekend augustus 2022

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Noordenveld inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Hier verzoek ik om alle verslagen ,correspondentie, aanvraag, toezegging betreffende de overmaking van 40.000 euro is per augustus 2022 is verstrekt als deelsubsidie.
Deze deelsubsidie maakt uit van de subsidie euro 65300 die is verstrekt in 2019 aan de penningmeester van de VVHo Oosterduinen door de gemeente Noordenveld in het kader van de dorpenfonds.
Dit woo verzoek wordt gedaan ,daar de projectleider Oosterduinen na verschillende keren per mail om de betreffende correspondentie gevraagd hebt , deze niet wil opsturen.

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Geachte Gemeente Noordenveld,
U zegt heb , we hebben reeds inzicht gegeven , maar niet waarom ik gevraagd hebt. De reden waarom de subsidie van 40.000 euro is uitgekeerd aan de VVho vorig jaar augustus , terwijl dit volgens de subsidiebeschikking niet mogelijk is. Alleen deelsubsidies zouden uitgekeerd worden na beoordeling.
Dus vraag nogmaals om de gegevens.

Woo-verzoek dorpenfonds

Uw verzoek “Hier verzoek ik om alle verslagen ,correspondentie, aanvraag, toezegging betreffende de overmaking van 40.000 euro is per augustus 2022 is verstrekt als deelsubsidie.

Deze deelsubsidie maakt uit van de subsidie euro 65300 die is verstrekt in 2019 aan de penningmeester van de VVHo Oosterduinen door de gemeente Noordenveld in het kader van de dorpenfonds.

Dit woo verzoek wordt gedaan ,daar de projectleider Oosterduinen na verschillende keren per mail om de betreffende correspondentie gevraagd hebt , deze niet wil opsturen.”

Wij hebben dit verzoek in behandeling genomen. Wij zijn van mening dat wij u reeds inzicht hebben gegeven in alle gevraagde informatie voorafgaand aan uw verzoek, helaas heeft u dit niet als voldoende ervaren. Dit verzoek hebben we samengevoegd met een eerder Woo verzoek van u over de communicatie tussen de gemeente en Vereniging van huiseigenaren Oosterduinen. Dit verzoek is in behandeling bij mijn collega Erik Mosterman. Hij heeft hier ook met u afspraken gemaakt over de termijn.

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,
Tot op heden heb ik nog geen antwoord gekregen op het Woo verzoek,
Dit Woo verzoek is niet samengevoegd met het andere Woo verzoek.
Verzoek u voor 5 september 2023 alle papieren van de subsidie openbaar te maken en mij toe te sturen.
Daarna wederom een ingebrekestelling.

Hoogachtend,

T. Jansen