Document over het parkeerbeleid aangaande de beleidslijn boetes Feitnu R315 b

Annika deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Amersfoort

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Amersfoort al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Amersfoort,

Ik dien hierbij een WOB-verzoek in met de vraag om het beleidsdocument van afdeling Handhaving te ontvangen, waarin de beslissing staat te gaan handhaven op
parkeerovertreding R315 b door vergunninghouders in een vergunningsvak aan de Zuidsingel tussen de Varkensmarkt en de Weverssingel/St Andriesstraat in Amersfoort. Graag ontvang ik ook een kopie van het - volgens verbalisant - ingediende verzoek van een bewoner uit het centrum om te gaan handhaven.

Datum van het beleidsdocument van de afdeling Handhaving is van recente datum. Wanneer wist de ambtenaar handhaving niet te zeggen. Ook de datum van de brief van de bewoner was niet bekend.

Ik wacht een spoedige reactie af.

Hoogachtend,

Annika Dijcks
Zuidsingel 36
3811 HC Amersfoort
06-54308143
BSN 1835 422 89/ 5892298751

Geachte Gemeente Amersfoort,

Ik begrijp dat mijn WOB-verzoek over het parkeerbeleid aangaande de beleidslijn boetes Feitnummer R315b is uitgesteld. Dat vind ik jammer. Ik hoop dat ik dan ook op heel korte termijn de gevraagde documentatie ontvang.

NB: het geplande gesprek met Florian de Ligt dat onlangs zou plaatsvinden is niet bedoeld ter vervanging van mijn WOB-verzoek.

Hoogachtend,

Annika Dijcks
Zuidsingel 36
3811hc Amersfoort
BSN nummer 183542289