documentatie, informatie en besluitvorming, omtrent Minitopia en contracten met Stichting Minitopia/ Rezone.

Michelle Canestrelli deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Michelle Canestrelli

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvorming, omtrent het zelfbouwexperiment Minitopia op de Vaartgraaf. Ook toezending van contracten met Stichting Minitopia/ Rezone en of tot nu toe vastgestelde definitieve besluiten.

Hoogachtend,

Michelle Canestrelli

Michelle Canestrelli

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,
Ik wil dat Gemeente s-Hertogenbosch mijn verzoek documentatie, informatie en besluitvorming, omtrent Minitopia en contracten met Stichting Minitopia/ Rezone beantwoord zoals wettelijk verplicht. De termijn van vier weken is verstreken.

Hoogachtend,

Michelle Canestrelli