Documenten en overwegingen ten grondslag liggend aan wijziging in oktober 2020 van de APV artikel 2:11 lid 3 van de gemeente Apeldoorn

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,
In 2020 is de APV gemeente Apeldoorn artikel 2:11 lid 3 aangepast. Wilt u de documenten met overwegingen en motivatie daarvan op basis van de Woo openbaren.

Aanpassing: Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht in het kader van de aanleg, onderhoud of reconstructie van een weg.

Hoogachtend,
Theo Rijkenhuizen