Energietoeslag Studenten

A. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Amstelveen

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Amstelveen al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Amstelveen,

Mijn naam is A. Jansen en ik ben een inwoner van uw gemeente. Ik doe onderzoek naar de werkwijze van uw gemeente bij het behandelen van aanvragen energietoeslag. Dit omdat er tal van whatsappgroepen zijn aangemaakt waarin inwoners van uw gemeente (en vooral studenten) hun zorgen uiten over het beleid van uw gemeente v.w.b. de behandeling van aanvragen energietoeslag. Er gaan een aantal petities rond en vooral studenten maken zich zorgen, omdat hun huur en servicekosten al per 1 oktober zijn verhoogd en zij nog steeds geen enkele voor van compensatie hebben ontvangen.

Ik heb begrepen dat de gemeente bewust niet beslist op aanvragen energietoeslag van studenten. Dit zou uw gemeente doen, omdat zij op landelijk niveau aandringt op beleidswijziging waarmee studenten kunnen worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag. Tot dat gemeenten dit voor elkaar hebben weten te krijgen, zou uw gemeente bewust meerdere aanvragen van studenten onbehandeld laten om deze uiteindelijk te kunnen afwijzen. Tot die tijd moeten studenten maar zien hoe zij de rekeningen gaan betalen. Dit brengt hen in ongekende problemen.

In het verlengde daarvan bereikte mij een printscreen van de website van uw gemeente, waarin de voorwaarde was opgenomen dat studenten geen recht zouden hebben op de energietoeslag. Ook bereikte mij een andere prinsscreen van de website van uw gemeente, waarop te zien is dat deze (onterechte) voorwaarde niet langer op de website staat vermeld. Wellicht is dat het gevolg van de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 5 augustus 2022, waarin is geoordeeld dat de beleidsregel van het college in die zaak, onterecht studenten uitsloot als gehele groep voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Uw gemeente heeft de voorwaarde weliswaar van de website gehaald, maar tegelijkertijd zou u de beslissingen op aanvragen van studenten 'op de stapel leggen' tot dat er een andere grond ontstaat voor het afwijzen van de aanvragen energietoeslag van studenten.

Voorts is onder mijn aandacht gekomen dat uw gemeente niet op volgorde van aanvraagdatum, op aanvragen energietoeslag beslist. Zo sprak ik met een inwoner van uw gemeente die al op 11 juli 2022 een aanvraag heeft ingediend en nog steeds geen beslissing heeft, terwijl zijn buurman de aanvraag pas op 14 augustus heeft ingediend en al wél een beslissing heeft ontvangen.

Mijn vraag:
1. Klopt het dat uw gemeente haar beslissingen op aanvragen energietoeslag, ingediend door studenten, bewust op de lange baan schuift tot dat er (bijvoorbeeld op centraal niveau) nieuw beleid is gemaakt waarmee studenten tóch uitgesloten kunnen worden van de energietoeslag?

2. Als dat het geval is, verzoek ik u mij de (interne) documenten/verslagen en notities toe te zenden die daartoe aanleiding hebben gegeven. Ik wil namelijk nagaan wie met dit beleid heeft ingestemd en welke motivering daaraan ten grondslag ligt. Ook wil ik nagaan of ten onrechte voorbij wordt gegaan aan de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

3. Graag ontvang ik documenten waaruit blijkt hoe de (volgorde van) behandeling van aanvragen energietoeslag in uw gemeente is geregeld. Deze stukken/dat overzicht heb ik nodig om na te gaan of de aanvragen energietoeslag wel op een eerlijke manier in behandeling worden genomen en sommige groepen burgers in dat opzicht niet worden ''voorgetrokken'' ten opzichte van andere burgers.

Hoogachtend,

A. Jansen
Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Geachte mevrouw Jansen,

Op 10 November ontvingen wij uw verzoek per e-mail.
Dit verzoek merken wij aan als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).
De gemeente Amstelveen/Aalsmeer heeft de elektronische weg enkel opengesteld voor het doen van Woo-verzoeken via het webformulier.
Om die reden kunnen wij uw e-mail niet in behandeling nemen.
Wij verzoeken uw Woo-verzoek in te dienen via het webformulier op de website of schriftelijk (per post). Indien u kiest voor het toesturen per post, kunt u uw Woo-verzoek richten aan:

College van burgemeester en wethouders (of Burgemeester/gemeenteraad) Postbus 4
1180 BA AMSTELVEEN

Team informatievoorziening
_________________________
Gemeente Amstelveen/Aalsmeer
www.amstelveen.nl
www.aalsmeer.nl
_________________________

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: A. Jansen <[Woo #1107 e-mail]>
Verzonden: donderdag 10 november 2022 15:34
Aan: Gemeente Amstelveen < [Gemeente Amstelveen vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Energietoeslag Studenten

Geachte Gemeente Amstelveen,

Mijn naam is A. Jansen en ik ben een inwoner van uw gemeente. Ik doe onderzoek naar de werkwijze van uw gemeente bij het behandelen van aanvragen energietoeslag. Dit omdat er tal van whatsappgroepen zijn aangemaakt waarin inwoners van uw gemeente (en vooral studenten) hun zorgen uiten over het beleid van uw gemeente v.w.b. de behandeling van aanvragen energietoeslag. Er gaan een aantal petities rond en vooral studenten maken zich zorgen, omdat hun huur en servicekosten al per 1 oktober zijn verhoogd en zij nog steeds geen enkele voor van compensatie hebben ontvangen.

Ik heb begrepen dat de gemeente bewust niet beslist op aanvragen energietoeslag van studenten. Dit zou uw gemeente doen, omdat zij op landelijk niveau aandringt op beleidswijziging waarmee studenten kunnen worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag. Tot dat gemeenten dit voor elkaar hebben weten te krijgen, zou uw gemeente bewust meerdere aanvragen van studenten onbehandeld laten om deze uiteindelijk te kunnen afwijzen. Tot die tijd moeten studenten maar zien hoe zij de rekeningen gaan betalen. Dit brengt hen in ongekende problemen.

In het verlengde daarvan bereikte mij een printscreen van de website van uw gemeente, waarin de voorwaarde was opgenomen dat studenten geen recht zouden hebben op de energietoeslag. Ook bereikte mij een andere prinsscreen van de website van uw gemeente, waarop te zien is dat deze (onterechte) voorwaarde niet langer op de website staat vermeld. Wellicht is dat het gevolg van de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 5 augustus 2022, waarin is geoordeeld dat de beleidsregel van het college in die zaak, onterecht studenten uitsloot als gehele groep voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Uw gemeente heeft de voorwaarde weliswaar van de website gehaald, maar tegelijkertijd zou u de beslissingen op aanvragen van studenten 'op de stapel leggen' tot dat er een andere grond ontstaat voor het afwijzen van de aanvragen energietoeslag van studenten.

Voorts is onder mijn aandacht gekomen dat uw gemeente niet op volgorde van aanvraagdatum, op aanvragen energietoeslag beslist. Zo sprak ik met een inwoner van uw gemeente die al op 11 juli 2022 een aanvraag heeft ingediend en nog steeds geen beslissing heeft, terwijl zijn buurman de aanvraag pas op 14 augustus heeft ingediend en al wél een beslissing heeft ontvangen.

Mijn vraag:

1. Klopt het dat uw gemeente haar beslissingen op aanvragen energietoeslag, ingediend door studenten, bewust op de lange baan schuift tot dat er (bijvoorbeeld op centraal niveau) nieuw beleid is gemaakt waarmee studenten tóch uitgesloten kunnen worden van de energietoeslag?

2. Als dat het geval is, verzoek ik u mij de (interne) documenten/verslagen en notities toe te zenden die daartoe aanleiding hebben gegeven. Ik wil namelijk nagaan wie met dit beleid heeft ingestemd en welke motivering daaraan ten grondslag ligt. Ook wil ik nagaan of ten onrechte voorbij wordt gegaan aan de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

3. Graag ontvang ik documenten waaruit blijkt hoe de (volgorde van) behandeling van aanvragen energietoeslag in uw gemeente is geregeld. Deze stukken/dat overzicht heb ik nodig om na te gaan of de aanvragen energietoeslag wel op een eerlijke manier in behandeling worden genomen en sommige groepen burgers in dat opzicht niet worden ''voorgetrokken'' ten opzichte van andere burgers.

Hoogachtend,

A. Jansen

Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Woo #1107 e-mail]

Is [Gemeente Amstelveen vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Amstelveen? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:

https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------