EOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/029711

Theo Rijkenhuizen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Apeldoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,
Betreft: Woo-verzoek BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/029711.
Omschrijving: Binnen het uitwegvergunningproces wordt bovenstaand formulier gebruikt om tot een advies te komen door de vakspecialist, zie bijgevoegd document behorend bij een ander besluit. Onderstaande heeft dit document opgevraagd m.b.t. Wabonummer: D22/02971. Terwijl het doorgaans zo netjes wordt opgestuurd wil men deze ineens bij dit besluit niet openbaren.
Verzoekers: bewoners Tangostraat 19. Theo Rijkenhuizen, Tangostraat 19, 7323 SZ APELDOORN.
Datum verzoek: 14/06/2022
Urgentie: binnen de termijn
Bijlagen: mail verzoek en BEOORDELINGSFORMULIER bij ander uitwegbesluit

Geachte WOB verzoekteam gemeente Apeldoorn,

Het is van groot belang dat alle burgers de wijze waarop de behandelaar tot het advies komt om wel of geen vergunning te verlenen wordt geopenbaard. De gemeente heeft in haar beleid transparant te willen zijn. Daar is opnieuw geen sprake van. De reden laat zich raden.

Verzoek:
Wilt u het BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/029711 openbaren en ons toesturen op basis van de WOB? Uiteraard kan dat geanonimiseerd.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Mr. Drs. Theo Rijkenhuizen
Tangostraat 19
7323 SZ Apeldoorn