Financiële gegevens van gemeente Apeldoorn rittenregistratie

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Apeldoorn,

Aangezien u tot op heden weigert, de rittenregistratie van Circulus lokatie afvalplein Schapendoesweg aan te leveren en daarvoor allerlei uitvluchten/excuses/leugens vertelt aan mij vraag ik u hierbij de financiële afwikkeling van de ritten tussen u en Circulus openbaar te maken aan mij. E.e.a. vanaf 01-06-2022 en 01-06-2023.
Ik verwacht deze gegevens binnen 4 weken te ontvangen zoals de Wet Open Overheid heeft bepaald.

Hoogachtend,

M.J.Meijers