Funderingsonderzoek in de gemeente schiedam

A. van der Linden deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Schiedam

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Schiedam.

A. van der Linden

Geachte Gemeente Schiedam,

Graag zouden we alle onderzoeken willen ontvangen die gedaan zijn inzake de fundering van de: van Leeuwenhoeckstraat 40, 3112 SV Schiedam. Het pand heeft in de monitoring gezeten tot 2014 en daarnaast is er volgens zeggen een losstaand onderzoek aan de achterzijde geweest.

Daarnaast zouden we ook alle documentatie willen ontvangen van onderzoeken die indirect betrekking hebben op dit adres.

Alvast bedankt
Hoogachtend,
A. van der Linden

Gemeente Schiedam

2 bijlagen

Geachte mevrouw, heer Van der Linden,

 

 

Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Juridische Zaken

 

[1]maillogo

 

Stadskantoor, Stadserf 1
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Volg ons via [2]Facebook, [3]Twitter, [4]Instagram, [5]Youtube of
[6]LinkedIn

 

References

Visible links
1. https://www.schiedam.nl/
2. http://www.facebook.com/gemeenteschiedam
3. https://twitter.com/schiedam_nl
4. https://instagram.com/gemeenteschiedam
5. https://www.youtube.com/gemeenteschiedam
6. https://www.linkedin.com/company/gemeent...