Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je L. Rozendaal bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente IJsselstein,
Voor flitspalen bij roodlichtnegatie is er een beleidskader van het OM met minimale geeltijden, bij 80 km/u 5 seconden geel, overeenkomend met een remvertraging van 10km/u/s (~2,8 m/s2).

In de periode 2015 - 2017 zijn flitspalen overgenomen door het OM. In het overname-contract is onder andere vastgelegd dat genoemde minimale geeltijd is ingesteld, dat kruispunten veiliger worden gemaakt, zodat flitspalen niet meer nodig zijn, en dat er regelmatig geƫvalueerd wordt dat de flitspalen nog steeds nodig zijn voor de verkeersveiligheid.

Komend vanaf de A2 op de kruising N210 (flitspaal 3086) is de geeltijd 3s voor het verkeer dat de kruising met 80 km/u nadert en de weg vervolgt richting Centrum/Schoonhoven. Dit vereist een remvertraging van tenminste 3,7 m/s2 en ivm. afremmen voor het opdraaien van de N210 meer dan 5,2 m/s2.

De korte geeltijd is in strijd met de intentie van het OM (~2,8 m/s2), is onveilig, is een onnodige belasting voor het milieu en leidt tot onnodige slijtage van voertuig en wegdek.
Hard remmen, zoals nodig bij 3s geel bij 80 km/u, leidt o.a. tot extra fijn stof, en extra schade en slijtage van voertuig en weg.

Mijn verzoek:
- het contract voor overdracht flitspaal aan het OM
- besluiten inzake de gevolgen van dit contract voor flitspalen, met name nr. 3086
- overwegingen inzake de ingestelde geeltijd
- periodiek onderhoud en controle op noodzaak van de flitspaal
- aanpassen veiligheid kruising zodat flitspaal kan vervallen
- andere documenten inzake deze kruising en flitspalen, met name nr 3086
- analyse verkeersveiligheid en milieu-effecten van de ingestelde geeltijd

Hoogachtend,

L. Rozendaal

P.s. beleidskader OM en voorbeelden van deze contracten kan ik u op verzoek toesturen.

Gemeente IJsselstein

Geachte heer/mevrouw,

Uw brief/mail geregistreerd d.d. 16 september 2022, onder zaaknummer:
45826 , met als onderwerp: Verzoek WOO inzake geellichttijd bij
driekleurig verkeerslicht, hebben wij in goede orde ontvangen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 14030 en
noem daarbij het bovengenoemde zaaknummer.

Met vriendelijke groet,
Het college van IJsselstein

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je L. Rozendaal bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.