Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Gerard Broeders bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!

Gerard Broeders deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Eindhoven

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat Gerard Broeders het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Eindhoven,
Met het form. openbare ruimte verzocht ik reeds 4 maal op 6-12-27 augustus en 5 oktober 2021 om info over herplant van een gerooide eikenboom aan het voetpad van Eimerick naar Sterkenburg (Oude Kasteellaan) tot heden geen enkele reactie ontvangen!
Ik mag toch aannemen dat instandhouding van dit laatste stukje historie in de wijk belangrijk wordt gevonden door de gemeente Eindhoven.

Hoogachtend, G.W.M. Broeders.
Eimerick 35 .
5653RJ Eindhoven.

Gemeente Eindhoven

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden
doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1

5611 EM Eindhoven

 

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Gerard Broeders bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.