Gemaakte afspraken abroma via wmo

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Veenendaal inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Graag zie ik de gemaakte afspraken tussen abroma en gemeenten Veenendaal ook de gemaakte afspraken van meewerken persoonsgerichte aanpak (pga)

Hoogachtend,

A.o wiegman

Geachte Gemeente Veenendaal,

Nogmaals het verzoek om de gemaakt en afspraken abroma zorg in te zien

Hoogachtend,

A.o wiegman

Geachte Gemeente Veenendaal,

Jullie geven geen antwoord

Hoogachtend,

A.o wiegman

Geachte Gemeente Veenendaal,

Geef dit ajb door aan degene die de Wob-verzoeken behandelt.

Ik vraag om een heroverweging van mijn Wob-verzoek 'Gemaakte afspraken abroma via wmo' bij Gemeente Veenendaal.

[ GEEF HIER VERDERE INFORMATIE OVER UW KLACHT ]
Termijn ruim verstreken

Een volledig overzicht van mijn Wob-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: https://www.wob-knop.nl/request/gemaakte...

Hoogachtend,

A.o wiegman