Gemeente Veenendaal niet correct

A.o wiegman deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Veenendaal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Veenendaal al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Veenendaal,
Graag antwoord en openheid van door de burgemeester over dat ik binnen 14 dagen mijn huis uit zouw moeten .graag de papieren waaruit blijkt dat de burgemeester boven de rechtelijke macht staat

Hoogachtend,

A.o wiegman dr colijnstraat 67 Veenendaal 0615246070