Graag info over wie een verzoek tot handhaving op de Hugo de Grootlaan 47 heeft ingediend

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Barneveld al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Barneveld,

Kunt u mij informeren wie in mijn omgeving een verzoek tot handhaving heeft ingediend vanwege bouwwerkzaamheden op de Hugo de Grootlaan 47.
De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels stilgelegd, van belang is te weten wie er een klacht heeft ingediend, dan kan ik dit met betrokkene(n) bespreken en waar nodig binnen de kaders van de wetgeving aanpassingen doen.
Alvast bedankt voor de moeite.

Hoogachtend,

R.A. (Robert) Surquin

Gemeente Barneveld

1 bijlage

  • Attachment

    Openbaarheid van bestuur Wob verzoek inzake Graag info over wie een verzoek tot handhaving op de Hugo de Grootlaan 47 heeft ingediend.txt

    1K Download View as HTML

Geachte heer/mevrouw,

Uw e-mail is door ons ontvangen en wordt, afhankelijk van de inhoud, zonodig geregistreerd en naar de vakafdeling doorgestuurd ter verdere afhandeling.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Barneveld

[Wob #404 e-mail]
[Gemeente Barneveld vraag e-mailadres]
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Graag info over wie een verzoek tot handhaving op de Hugo de Grootlaan 47 heeft ingediend
Thu Aug 6 15:13:17 2020
Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.