Het advies Kruit/Kok m.b.t. landgoed Pineta en het gemeentelijk standpunt daaromtrent.

ir. J.G. Haker deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Tilburg

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Tilburg al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Tilburg,

Het landschapsarchitectenbureau Kruit/Kok heeft een advies uitgebracht over wonen/bouwen in de natuur van landgoed Pineta aan de Bredaseweg 510 te Tilburg.
Dit advies werd door dit bureau op 6 december 2021 besproken met de gemeente- afdeling Ruimtelijke ordening.
Als eigenaar van dit landgoed wil ik geinformeerd worden over dit advies en het gemeentelijke standpunt daaromtrent, omdat beide mijn belangen regarderen.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

Hoogachtend,

ir. J.G. Haker

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.