Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E. Reijm bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Het weghalen van bloemen, kaarsen e.d. Bij verzetsmonument

E. Reijm deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Haarlemmermeer

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op E. Reijm om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Bij het verzetsmonument Raadhuisplein te Hoofddorp, wordt regelmatig kaarsen bloemen e.d. weggehaald door BOA’s.

Ik verzoek hierbij bekend te maken wie opdracht geeft om dit te verwijderen.

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer/mevrouw,

u heeft een e-mail gestuurd waarop u een automatische ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Uw adresgegevens staan echter niet in het bericht vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk deze alsnog door te geven. Dit kunt u doen door te antwoorden op dit bericht. Wilt u in de e-mail ook uw postcode en het huisnummer vermelden?

Waarom vraagt gemeente Haarlemmermeer om uw adresgegevens?
E-mail is een veelgebruikt kanaal om te corresponderen, maar is niet in alle gevallen gewenst. Zo mogen wij geen gegevens e-mailen die vallen onder de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Wij kiezen er dan voor om u te antwoorden met een brief per post of een digitaal bericht te sturen naar uw Berichtenbox van MijnOverheid. In deze gevallen is het noodzakelijk dat we uw adres gegevens hebben. Indien u bezwaar heeft tegen het aanleveren van deze gegevens dan bent u niet verplicht deze aan te leveren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Haarlemmermeer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: E. Reijm <[Wob #493 e-mail]>
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 09:00
Aan: Gemeente Haarlemmermeer <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Het weghalen van bloemen, kaarsen e.d. Bij verzetsmonument

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Bij het verzetsmonument Raadhuisplein te Hoofddorp, wordt regelmatig kaarsen bloemen e.d. weggehaald door BOA's.

Ik verzoek hierbij bekend te maken wie opdracht geeft om dit te verwijderen.

Hoogachtend,

E. Reijm

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #493 e-mail]

Is [Gemeente Haarlemmermeer vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Haarlemmermeer? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,
Bijgaand de door u gevraagde gegevens:

Engelina M. de Jong e/v Reijm
Verisstraat 33
2132PA Hoofddorp
mail: [email address]

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

1 bijlage

Geachte mevrouw Reijm,

 

U heeft bij ons een verzoek om informatie ingediend.

De gemeente Haarlemmermeer neemt geen wobverzoeken per mail of fax in
behandeling.

[1]https://haarlemmermeergemeente.nl/bestuu...

 

Ik zie dat u ook over andere onderwerpen wob-verzoeken heeft ingediend op
dezelfde wijze.

Daarvan heeft u bericht ontvangen ze schriftelijk in te dienen.

Deze zijn qua informatievoorziening waarschijnlijk van behoorlijke omvang
en worden opgepakt door de medewerkers van de afdeling(en) die (een deel
van) die informatie tot hun beschikking hebben.

 

Ik wil u wel informeren over uw vraag over het monument. Omdat het gaat om
een korte vraag is het wellicht makkelijker deze niet als wobverzoek maar
als ‘gewone’ vraag om informatie te behandelen. Uiteraard kunt u alsnog
schriftelijk uw vraag  en eventuele aanvullende vragen schriftelijk als
wobverzoek indienen.

 

De boa’s werken voor het team handhaving en toezicht van de afdeling
Veiligheid.

Er is geen vastgelegd beleid of een werkinstructie met betrekking tot het
verwijderen van bloemen en dergelijke bij monumenten vastgesteld.

 

Over het algemeen worden bloemen en dergelijke verwijderd na enkele dagen
(nadat ze zijn verwelkt, kaarsen zijn opgebrand etc.)

Dat gebeurt op initiatief van de boa’s zelf die een inschatting van maken
van de feitelijke situatie.

Er wordt rekening gehouden met specifieke herdenkingsdagen zoals
veteranendag afgelopen zaterdag.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkwijze, dan kunt u het
beste gebruik maken van het contactformulier

[2]https://formulieren.haarlemmermeer.nl/fo...

Mogelijk kan er dan door de juiste boa-coördinator of eventueel de
gebiedsmanager rekening worden gehouden met uw wensen.

 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende kunnen informeren.

 

Met vriendelijke groet

 

Nick van der Pol

Beleidsadviseur

 

 

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Veiligheid

Team Advies

Postbus 250

2130 AG  Hoofddorp

Tel.: 0900 1852 

 

 

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. https://haarlemmermeergemeente.nl/bestuu...
2. https://formulieren.haarlemmermeer.nl/fo...

Geachte Pol, Nick van der,

Er is al via verschillende kanalen om opheldering gevraagd.

Op het moment van weghalen waren de kaarsen niet opgebrand en bloemen niet verwelkt.
Er lagen ook gedenk steentjes, die ook weggehaald zijn.

Ik begrijp van u dat alle wob verzoeken schriftelijk ingediend moeten worden, moet dit aangetekend verstuurd worden?

Hoogachtend,

E. Reijm

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte mevrouw Reijm,

Brieven hoeven niet aangetekend te worden verstuurd.
Zoals op de website van de gemeente staat:

"Een verzoek om informatie vraagt u schriftelijk en ondertekend op. Geef in de brief aan waarover u informatie wilt hebben. Het liefst met een zo precies mogelijke omschrijving van het document dat u zoekt. Stuur uw Wob-verzoek aan: College van burgemeester en wethouders Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Verzoeken per e-mail of fax nemen wij niet in behandeling.''

Met vriendelijke groet,

Nick van der Pol

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: E. Reijm <[Wob #493 e-mail]>
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 09:52
Aan: Pol, Nick van der <[mailadres]>
Onderwerp: Re: ingekomen vraag over weghalen bloemen etc bij verzetsmonument

Geachte Pol, Nick van der,

Er is al via verschillende kanalen om opheldering gevraagd.

Op het moment van weghalen waren de kaarsen niet opgebrand en bloemen niet verwelkt.
Er lagen ook gedenk steentjes, die ook weggehaald zijn.

Ik begrijp van u dat alle wob verzoeken schriftelijk ingediend moeten worden, moet dit aangetekend verstuurd worden?

Hoogachtend,

E. Reijm

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je E. Reijm bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.