Hoe staat het met de uitbereiding van digitale infratructuur t.b.v. slimme technologie?

Dit verzoek is gemeld aan de beheerders (misschien omdat het ongepast of aanstootgevend was of omdat het ging om een verzoek om persoonlijke informatie)

Geachte Gemeente Zeist,

Wij zijn benieuwd hoe het staat met plannen voor, danwel de realisatie van technologie ter ondersteuning van een slimme stad. Hiermee bedoelen we de aanpassingen van het telecomnetwerk en straatmeubilair (zoals bushokjes en slimme lantaarnpalen) voor het draadloos ontvangen en doorgeven van signalen zoals wifi, 2, 3, 4, 5 en 6G ten behoeve bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, internet of things, etc. Is hiernaar reeds onderzoek gedaan, zijn er plannen of zijn er afspraken of contracten afgesloten of zijn er al zaken uitgevoerd?

Ter ondersteuning van deze vraag enkele trefwoorden die hierop van toepassing zijn: small cells, smart city, draadloos netwerk, digitale infrastructuur, slimme verlichting, wifi netwerk, telecom netwerk, sensoren, draadloze hot spots.

Graag ontvangen wij de documentatie die hierop van toepassing is.

Hoogachtend,

Frank Zweers
Lizzy Weeber

Gemeente Zeist

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar binnen 10 werkdagen een inhoudelijk
antwoord op uw vraag. Als dat niet mogelijk is, dan ontvangt u binnen vijf
werkdagen een bericht waarin wij aangeven op welke termijn u antwoord mag
verwachten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/

Gemeente Zeist

Geachte heer Zweers,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik heb uw mail geregistreerd onder kenmerk 82198. U wilt een Woo-verzoek digitaal indienen.

De procedure voor het digitaal indienen van een WOO-verzoek is als volgt. Via het digitale formulier in de onderstaande link kunt u een WOO-verzoek indienen: https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en... Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en neemt de WOO-coördinator uw verzoek verder in behandeling. Ervan uitgaande u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben sluit ik de zaak met kenmerk 82198 af.

Met vriendelijke groet,

Aylin Durak - Temel | Medewerker KCC | Gemeente Zeist
Telefoonnummer 14030 (09.00 – 13.00 uur)
www.zeist.nl/contact | twitter | facebook | instagram
Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Aan het werk op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag