Huidige stand van zaken met betrekking tot kunstwerk Mobilarium

Ron de Deugd deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Dordrecht

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Dordrecht inzake hun besluit op dit verzoek.

Het bericht is verborgen. het verzoek bevat persoonlijke informatie (telefoonnummer) Heb je een vraag? Neem contact met ons op. Als jij de indiener van het verzoek bent, kan je inloggen om het bericht te kunnen lezen.

Gemeente Dordrecht

Geachte heer De Deugd,

Uw aanvraag hebben wij op 7 december 2021 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2021-0173240. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

* heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.dordrecht.nl.
* heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14078. Bij uw contact vragen wij
naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht

Geachte Gemeente Dordrecht,

De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en mag hier zonodig nog vier weken aan toevoegen. In totaal moet je dus uiterlijk binnen acht weken antwoord krijgen.

Hoogachtend,

Ron de Deugd