Ik verzoek u met een beroep op de Wet Open Overheid mij een (digitaal) afschrift te verstrekken van alle documenten waarover u beschikt inzake:

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Breda al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Breda,

Ik verzoek u met een beroep op de Wet Open Overheid mij een (digitaal) afschrift te verstrekken van alle documenten waarover u beschikt inzake:

· De interne en externe richtlijnen betreffende de huurovereenkomsten voor gemeentelijke vastgoed.
· De besluitvorming over de beêindiging van de huurovereenkomst van The Scene.
· De criteria voor de selectie, de selectieprocedure en de communicatie betreffende de (potentiële) huurders voor de stokvishallen (na afronding van de verbouwing in 2022), inclusief (concept)huurovereenkomsten en besluitvorming hierover.
· De besluitvorming over de verbouwing van de stokvishallen in 2021 en 2022. De onderliggende notities, onderzoeken en rapportages. Een overzicht van de kosten die gemaakt zijn. De communicatie met het college van B&W.
· De onderzoeken (waaronder Stipo en Thijs Torreman) in relatie tot de ontwikkeling van het cultuurcluster Klavers Jansen en specifiek over de ontwikkeling van de stokvishallen.
· De aanwijzing van de initiatiefnemers (De Nieuwe Veste, Podium Bloos, Chassetheater) van het cultuurcluster.
· De uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeente hanteert bij de ontwikkeling van het cultuurcluster en de besluitvorming hierover.
· Alle informatie (stukken, verslagen, etc) aangaande de planontwikkeling door de initiatiefnemers. De besluitvorming betreffende deze planontwikkeling.
· De besluitvorming over het cultureel profiel van Klavers Jansen en de criteria voor de (huidige en potentiële) huurders.
· De overige besluitvorming door het college van B&W betreffende de ontwikkeling van het cultuurcluster en de huurders vanaf het plan van aanpak in 2015.

Met betrekking tot de afbakening van de vraag kan ik u het volgende meegeven:
- De gevraagde informatie heeft betrekking op het gebouw Stokvishallen (Belcrumweg 58-62) en het cultuurcluster Klavers Jansen, waarvan dit gebouw onderdeel is. Het betreft de informatie over het cultuurcluster in het algemeen en de specifieke informatie met betrekking tot het gebouw stokvishallen.
- De afbakening in tijd begint vanaf het moment dat het college het plan van aanpak Klavers Jansen heeft vastgesteld (2015).

Wanneer tot geheimhouding van besluiten en daarbij behorende documenten is besloten, dan verzoek ik u aan te geven per besluit en bijlage waarom de geheimhouding niet opgeheven kan worden, danwel nog niet is vervallen.

Wanneer in een document persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen, dan verzoek ik u deze te anonimiseren, dan wel af te lakken. Wanneer dit niet mogelijk is, dan verzoek ik om een beschrijving van de zakelijke inhoud van deze stukken en een onderbouwing waarom deze informatie niet (gedeeltelijk) openbaar kan worden gemaakt.

Ik verzoek u de informatie in digitale vorm beschikbaar te stellen.

Hoogachtend,
Wilgo Piqué (stichting On Stage/The SCENE en
Jean Dundas (Dundas Producties)

Gemeente Breda

Beste,
 
Hartelijk dank voor uw bericht.
De Gemeente Breda streeft ernaar zo snel mogelijk te reageren. De
afhandeltermijn is afhankelijk van de aard van uw bericht.
 
Informatie
Heeft u vragen aan de gemeente? Ga naar [1]www.breda.nl of neem [2]contact
op.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gemeente Breda
 
 
 
Voor e-mail gebruik van de Gemeente Breda zie :
[3]https://www.breda.nl/proclaimer

References

Visible links
1. http://www.breda.nl/
2. http://www.breda.nl/contact
3. https://www.breda.nl/proclaimer

Gemeente Breda

Beste Wilgo Pique,

Bedankt voor uw bericht aan de Gemeente Breda.

Veel gemeentelijke informatie staat op de website van de Gemeente Breda.
De informatie die u zoekt kunt u vinden op de pagina:
https://www.breda.nl/verzoek-wet-open-ov....

Heeft u vragen aan de gemeente? Ga naar www.breda.nl.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Breda

[1]Breda

Voor e-mail gebruik van de Gemeente Breda zie :
[2]https://www.breda.nl/proclaimer

References

Visible links
2. https://www.breda.nl/proclaimer