Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. IJssels bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Impuls milieucontrole gericht op energie en getroffen energiebesparende maatregelen

Wij verwachten dat M. IJssels het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Hengelo,

Graag willen wij weten wat de impuls voor de bij ons gehouden milieucontrole gericht op energie en getroffen energiebesparende maatregelen was.
Aangezien ons pand een A-label heeft, via SDE+ 626 zonnepanelen op het dak hebben, tevens onze gas-aansluiting verkleind hebben, dit openbare informatie is en we qua verbruik ook niet hoog scoren.
Het betreft de firma Leering Hengelo BV aan de barnsteenstraat 1, 7554 TC Hengelo

Hoogachtend,

Matthijs IJssels
Leering Hengelo BV

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Wij hebben uw bericht op 14 november 2023 ontvangen. Voor de behandeling
hiervan is een zaak aangemaakt met nummer 3674506 - WOO-verzoek inzake
Impuls milieucontrole gericht op energie en getroffen energiebesparende
maatregelen Barnsteenstraat 1.

Wij informeren u over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer. Op dit bericht is onze disclaimer
van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Uw zaak 3674506 - WOO-verzoek inzake Impuls milieucontrole gericht op
energie en getroffen energiebesparende maatregelen Barnsteenstraat 1 is
aan de behandelende afdeling toegewezen.

Wij controleren of we voldoende informatie hebben om uw zaak in
behandeling te nemen. Indien wij meer informatie nodig hebben, zullen wij
u berichten hoe u deze informatie aan kunt leveren. Wanneer wij voldoende
informatie hebben, ontvangt u bericht dat wij uw zaak in behandeling
hebben genomen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer. Op dit bericht is onze disclaimer
van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw gebruik van de Woo-Knop. Om teleurstelling te voorkomen wijzen we u er graag op dat een Woo-verzoek is bedoeld voor het opvragen van documenten. Als u simpelweg een antwoord wilt van de gemeente op uw vraag, dan is een Woo-verzoek omslachtig. Mocht u wel graag documenten willen ontvangen waaruit u zelf het antwoord op uw vraag kunt achterhalen, dan raden we u aan dit in een vervolgbericht te verduidelijken.

Met vriendelijke groet,
Team Woo-Knop

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Uw zaak 3674506 - WOO-verzoek inzake Impuls milieucontrole gericht op
energie en getroffen energiebesparende maatregelen Barnsteenstraat 1
hebben wij afgehandeld.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer. Op dit bericht is onze disclaimer
van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. IJssels bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.