Info Vloetbeltverbinding / randweg Borne

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Almelo al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Almelo,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie, alsmede email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle ter zake doende stukken, alle correspondentie van en aan de Provincie Overijssel, de gemeente Borne en Almelo, waar ook de email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen
Vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek