Info Vloetbeltverbinding / randweg Borne

Rene Nollen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Almelo

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Almelo al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Almelo,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie, alsmede email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle ter zake doende stukken, alle correspondentie van en aan de Provincie Overijssel, de gemeente Borne en Almelo, waar ook de email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen
Vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek