Info Vloetbeltverbinding / randweg Borne

Rene Nollen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Almelo

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Almelo al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Almelo,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie, alsmede email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle ter zake doende stukken, alle correspondentie van en aan de Provincie Overijssel, de gemeente Borne en Almelo, waar ook de email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen
Vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Gemeente Almelo

2 bijlagen

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Centrale Registratie

Klanten Contact Centrum (KCC)

 

 

[1]Beschrijving: cid:766383907@15022013-08B4

Bezoekadres: Haven Zuidzijde 30

Postadres: Postbus 5100 | 7600 GC Almelo

' (0546) 54 1111

* [mailadres

 

References

Visible links

Gemeente Almelo

Dag René,

Zou je zo vriendelijk willen zijn om hierover contact met mij op te nemen?

Met vriendelijke groet,

mr. A.A.J.M. (Arnoud) Roosendaal

gemeente Almelo
Eenheid Concernzaken
Onderdeel Strategie en Bestuursadvies
Concernjurist
tel.: 0546-541111 / 06-55429674
e-mail: [mailadres]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rene Nollen <[Wob #622 e-mail]>
Verzonden: woensdag 22 december 2021 13:54
Aan: Gemeente Almelo <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Info Vloetbeltverbinding / randweg Borne

Geachte Gemeente Almelo,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie, alsmede email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle ter zake doende stukken, alle correspondentie van en aan de Provincie Overijssel, de gemeente Borne en Almelo, waar ook de email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen

Vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Wob #622 e-mail]

Is [Gemeente Almelo vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Almelo? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------