informatie over bestemmingsplanwijziging de Zwanenhof Retraitehuis 6, Zenderen en Zorghotel Sint Jozefstraat 2 Zenderen

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Borne,

Ik heb een huurovereenkomst gesloten met de eigenaren omtrent de exploitatie van de Zwanenhof aan de Retraitehuisweg 6, 7625 SL in Zenderen en het Zorghotel aan de Sint Jozefweg 2, 7625 SZ Zenderen.

De eigenaren geven aan dat permanente bewoning is toegestaan. Ik kan dit niet terugvinden op bestemmingsplan.nl of op andere sites. Ik wil onderzoeken of de bestemming van beide locaties toelaten dat er sprake is van permanent verblijf door mensen met een verstandelijke beperking zoals bijvoorbeeld binnen de WLZ als intramuraal wordt beschreven.

Om die reden verzoek ik u mij de navolgende informatie/documenten toe te sturen.
- communicatie, zijnde schriftelijke en/of digitale aanvragen of vragen om informatie, e-mail, sms en/of WhatsApp verkeer, digitale berichten die betrekking hebben op één of beide locaties of beide locaties of eigenaren of aan hen gelieerde organisaties of personen.

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Wim Boeve

Namens Zorggroep BOAT
Wim Boeve MBA MMI
Marktstraat 33
7941 KP Meppel
06 41255562

Gemeente Borne

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw e-mail ontvangen.
Uw bericht zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden.
Indien wij uw e-mail als formele post beschouwen, ontvangt u nog een
officiële ontvangstbevestiging.
Dit bericht is automatisch gegenereerd. Reacties op dit bericht worden
niet gelezen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE  Borne
Telefoon algemeen: 14-074
Website: [1]www.borne.nl

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

Geachte heer Boeve,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het door u ingediende Wob-verzoek.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z22001152.

Er zal binnen 4 weken op uw verzoek worden beslist.

Mocht de afwikkeling van uw verzoek binnen deze termijn niet lukken, zult u een bericht ontvangen waarin de beslistermijn met 4 weken wordt verdaagd.

Hartelijke groeten,

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team Bedrijfsvoering gemeente Borne
Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
 (074) 26 58 624 | 06 1889 95 41
 [mailadres] | www.borne.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Wim Boeve <[Wob #656 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:50
Aan: Info - Gemeente Borne < [Gemeente Borne vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake informatie over bestemmingsplanwijziging de Zwanenhof Retraitehuis 6, Zenderen en Zorghotel Sint Jozefstraat 2 Zenderen

Geachte Gemeente Borne,

Ik heb een huurovereenkomst gesloten met de eigenaren omtrent de exploitatie van de Zwanenhof aan de Retraitehuisweg 6, 7625 SL in Zenderen en het Zorghotel aan de Sint Jozefweg 2, 7625 SZ Zenderen.

De eigenaren geven aan dat permanente bewoning is toegestaan. Ik kan dit niet terugvinden op bestemmingsplan.nl of op andere sites. Ik wil onderzoeken of de bestemming van beide locaties toelaten dat er sprake is van permanent verblijf door mensen met een verstandelijke beperking zoals bijvoorbeeld binnen de WLZ als intramuraal wordt beschreven.

Om die reden verzoek ik u mij de navolgende informatie/documenten toe te sturen.

- communicatie, zijnde schriftelijke en/of digitale aanvragen of vragen om informatie, e-mail, sms en/of WhatsApp verkeer, digitale berichten die betrekking hebben op één of beide locaties of beide locaties of eigenaren of aan hen gelieerde organisaties of personen.

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Wim Boeve

Namens Zorggroep BOAT

Wim Boeve MBA MMI

Marktstraat 33

7941 KP Meppel

06 41255562

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Wob #656 e-mail]

Is [Gemeente Borne vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Borne? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

Gemeente Borne

Geachte heer Boeve,

 

U heeft via een mail (d.d. 8 maart 2022) verzocht om informatie omtrent de
locatie Zwanenhof (Retraitehuisweg 6 te Zenderen) en het Zorghotel (Sint
Jozefstraat 2 te Zenderen).

Via deze mail bevestig ik ons telefonisch overleg op maandag 14 maart 2022
over deze locaties. In dit gesprek heeft u aangegeven dat de planologische
(on)mogelijkheden op dit perceel bij u bekend en duidelijk zijn.

Ook gaf u aan dat u wilt weten er op dit moment verzoeken/aanvragen o.i.d.
voor deze percelen bij de gemeente lopen. Wanneer u daar antwoord op
krijgt is wat u betreft het verzoek afgehandeld.

 

Deze vraag kunnen wij als volgt beantwoorden:

Op dit moment lopen er geen planologische en/of vergunningprocedures
(bestemmingsplan/aanvraag omgevingsvergunning) op of rondom de hierboven
genoemde percelen. Ook zijn er geen principeverzoeken in behandeling.

 

Er is wel een particulier initiatief voor mogelijke opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne in de Zwanenhof.

[1]https://www.borneboeit.nl/115166/nieuws/...

 

Zoals telefonisch afgesproken gaan wij er vanuit dat uw Wob-verzoek
hiermee afgehandeld is. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Ramon ter Stege

 

Juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Team Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling I Gemeente Borne 

 

A: Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne

M: 06-12973268

E:  [mailadres]

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. https://www.borneboeit.nl/115166/nieuws/...