Informatie over betalingen aan leveranciers

Jean-Philippe Chakbazof deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Velsen

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Jean-Philippe Chakbazof

Geachte Gemeente Velsen,

Ik wil een verzoek indienen in overeenstemming met de Wet open overheid (WOO).

Ik neem contact met u op bij de Gemeente Velsen om betalingsinformatie op te vragen.

Ik vraag informatie op over alle betalingen aan externe leveranciers voor aankoop tussen 01-01-2022 en 31-12-2022.

Wat wordt gevraagd is een lijst van deze betalingen, idealiter in Microsoft Excel-formaat, die voor elke betaling zoveel mogelijk van de volgende informatie bevat.

-Naam van leverancier
-Betaalde bedrag, exclusief of inclusief BTW
-Betaaldatum (of een andere relevante transactiedatum)
-KVK-nummer van de leverancier

Ik vraag u niet om handmatige, tijdrovende compilaties uit te voeren. Ik vraag alleen om een uittreksel uit uw boekhoudprogramma met zoveel mogelijk van de bovengenoemde informatie als u gemakkelijk en redelijkerwijs kunt verstrekken.

Laat het me weten als er iets onduidelijk is of als je meer informatie nodig hebt om mij te helpen met mijn verzoek.

Hoogachtend,
Jean-Philippe Chakbazof

Gemeente Velsen

Beste lezer,

Hartelijk dank voor uw e-mail.
Uw bericht is goed ontvangen en dragen wij over aan de medewerker die uw vraag of opmerking kan behandelen.

Met vriendelijke groet,

Klant Contact Centrum

Domein Publiek en Bestuur
Team Contact
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 [Gemeente Velsen vraag e-mailadres]
 0255 567200 of 14 0255

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jean-Philippe Chakbazof <[Woo #1199 e-mail]>
Verzonden: vrijdag 3 november 2023 11:59
Aan: Postvak [Gemeente Velsen vraag e-mailadres] < [Gemeente Velsen vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Informatie over betalingen aan leveranciers

Geachte Gemeente Velsen,

Ik wil een verzoek indienen in overeenstemming met de Wet open overheid (WOO).

Ik neem contact met u op bij de Gemeente Velsen om betalingsinformatie op te vragen.

Ik vraag informatie op over alle betalingen aan externe leveranciers voor aankoop tussen 01-01-2022 en 31-12-2022.

Wat wordt gevraagd is een lijst van deze betalingen, idealiter in Microsoft Excel-formaat, die voor elke betaling zoveel mogelijk van de volgende informatie bevat.

-Naam van leverancier
-Betaalde bedrag, exclusief of inclusief BTW -Betaaldatum (of een andere relevante transactiedatum) -KVK-nummer van de leverancier

Ik vraag u niet om handmatige, tijdrovende compilaties uit te voeren. Ik vraag alleen om een uittreksel uit uw boekhoudprogramma met zoveel mogelijk van de bovengenoemde informatie als u gemakkelijk en redelijkerwijs kunt verstrekken.

Laat het me weten als er iets onduidelijk is of als je meer informatie nodig hebt om mij te helpen met mijn verzoek.

Hoogachtend,
Jean-Philippe Chakbazof

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #1199 e-mail]

Is [Gemeente Velsen vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Velsen? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link naar de Woo-Knop te plaatsen.

-------------------------------------------------------------------
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Velsen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. ----------------------------------------------disclaimer----------------------------------------------

Gemeente Velsen

1 bijlage

 

Geachte lezer,

 

Ik verwijs u naar de bijlage bij deze e-mail

 

Met vriendelijke groet,
 
Nienke de Bruijn
 
Juridisch Adviseur
Domein Bedrijfsvoering
Werkeenheid Juridische Zaken
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Velsen
sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische
verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de
bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit
bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u verzocht de afzender
hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de
geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen
van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken
of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.
----------------------------------------------disclaimer----------------------------------------------

Jean-Philippe Chakbazof

Geachte Juridische zaken ondersteuning,

U heeft mij gevraagd mijn verzoek over betalingen aan externe leveranciers te verduidelijken.

Het doel van het verzoek is het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt om statistieken over overheidsaankopen te maken. Om deze reden kan ik het verzoek niet beperken tot specifieke kopers of aankopen. Daarom heb ik een verzoek gestuurd voor een lijst met rekeningen.

Ik ben echter bereid een compromis te sluiten of het verzoek te verminderen. Zou u het verzoek kunnen accepteren als ik het zou beperken tot rekeningen/betalingen groter dan € 10.000?

Ik ben bereid op andere manieren compromissen te sluiten, maar dit kan afhangen van wat vanuit uw perspectief precies onduidelijk of problematisch is. Laat het me weten.

Hoogachtend,
Jean-Philippe Chakbazof

Gemeente Velsen

Geachte heer Chakbzaof,

Dank voor uw snelle reactie.

Voor de volledigheid ontvang ik graag ook nog een adres waar wij u op kunnen bereiken.

Ik ga de vraag uitzetten of uw verzoek hiermee voldoende concreet is en of wij beschikken over documenten waarin de gevraagde gegevens zijn opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Nienke de Bruijn

Juridisch Adviseur
Domein Bedrijfsvoering
Werkeenheid Juridische Zaken
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

[mailadres]
' 0255 567647

<img src="https://velsenstorage.z6.web.core.window...>

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jean-Philippe Chakbazof <[Woo #1199 e-mail]>
Verzonden: maandag 6 november 2023 18:06
Aan: Juridische zaken ondersteuning <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Verzoek tor precisering Woo-verzoek

Geachte Juridische zaken ondersteuning,

U heeft mij gevraagd mijn verzoek over betalingen aan externe leveranciers te verduidelijken.

Het doel van het verzoek is het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt om statistieken over overheidsaankopen te maken. Om deze reden kan ik het verzoek niet beperken tot specifieke kopers of aankopen. Daarom heb ik een verzoek gestuurd voor een lijst met rekeningen.

Ik ben echter bereid een compromis te sluiten of het verzoek te verminderen. Zou u het verzoek kunnen accepteren als ik het zou beperken tot rekeningen/betalingen groter dan € 10.000?

Ik ben bereid op andere manieren compromissen te sluiten, maar dit kan afhangen van wat vanuit uw perspectief precies onduidelijk of problematisch is. Laat het me weten.

Hoogachtend,
Jean-Philippe Chakbazof

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Jean-Philippe Chakbazof

Geachte Nienke de Bruijn,

Ik heb een adres in Zweden. Ik hoop dat dat goed is. Ik wil echter benadrukken dat ik een digitaal antwoord wil en verwacht. Het adres is het volgende.

Tendium AB
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm
Sweden

Ik kijk uit naar uw antwoord

Hoogachtend,
Jean-Philippe Chakbazof

Gemeente Velsen

1 bijlage

Geachte heer Chakbazof,

 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij onderzoek gedaan en bijgaand
document aangetroffen. Hierin zijn de betalingen vanaf €10.000 opgenomen
over het jaar 2022.

Voldoet dit document aan uw verzoek? En wenst u nog een formeel besluit op
uw verzoek?

 

 

 

Met vriendelijke groet,
 
N. de Bruijn
 
Juridisch Adviseur
Domein Bedrijfsvoering
Werkeenheid Juridische Zaken
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Velsen
sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische
verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de
bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit
bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u verzocht de afzender
hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de
geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen
van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken
of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.
----------------------------------------------disclaimer----------------------------------------------