informatie over plantontwikkeling en besluitvorming toekomst landgoed Voorburg

Thessa Lookman deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Vught

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De overheidsinstantie heeft om verduidelijking gevraagd. Als je Thessa Lookman bent, gelieve Log in om een follow-up bericht te sturen.

Geachte Gemeente Vught,

Graag dien ik een WOB verzoek in ten behoeve van inzage in planontwikkeling en besluitvorming ten aanzien van de invulling van de bestemming van Landgoed Voorburg.

Hoogachtend,

Thessa Lookman
Maastrichtseweg 99
5215 AG Den Bosch

Gemeente Vught

Geachte heer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben het in goede orde ontvangen.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

[1]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...

Geachte Gemeente Vught,

Heel graag verneem ik van u wanneer u kunt voorzien in de gevraagde informatie.
Hartelijk dank

Hoogachtend,

Thessa Lookman

Gemeente Vught

Geachte heer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben het in goede orde ontvangen.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

[1]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...

Gemeente Vught

Geachte mevrouw Lookman,

U heeft een WOB verzoek ingediend ten behoeve van inzage in planontwikkeling en besluitvorming ten aanzien van de invulling van de bestemming Landgoed Voorburg. We willen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden.

Om u te voorzien in uw verzoek, gelet op het algemeen karakter van de vraag, zou ik u willen vragen of u uw verzoek nader kunt specificeren.

Graag verneem ik van u. U kunt via onderstaande gegevens contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Jesse Hijink
Projectmedewerker
Gemeente Vught
T 073 65 80 680
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thessa Lookman <[Wob #469 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 10:47
Aan: Vught, gemeente < [Gemeente Vught vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake informatie over plantontwikkeling en besluitvorming toekomst landgoed Voorburg

Geachte Gemeente Vught,

Heel graag verneem ik van u wanneer u kunt voorzien in de gevraagde informatie.
Hartelijk dank

Hoogachtend,

Thessa Lookman

De tekst tussen aanhalingstekens tonen