Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je hr van Iersel bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Informatie over selectie van burgers voor stembureaus bij Kamerverkiezingen 2021

Wij verwachten dat hr van Iersel het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Tilburg,
Hierdoor verzoek ik u om bestuurlijke informatie betreffende de selectie criteria om burgers die zich als vrijwilliger hadden aangemeld voor de stembureaus,. Inzonderheid wil ik weten of het streven naar (participatie van zoveel mogelijk burgers (participatiebeginsel')een rol heeft gespeeld, dan wel om hier uitsluitstuitend 'managerial' argumenten als bruikbaarheid of nabijheid aan stembureaus een rolgespeeld hebben.
De grond voor het verzoek zijn twee klachten over behandeling van burgers door de verantwoordelijk projectmanger van Bruggen, die beide niet adequaat zijn afgehandeld.

Hoogachtend,
A.H.M van Iersel,
Boomstraat 116c, 5038GV Tilburg

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.

Geachte Gemeente Tilburg,

Helaas ben ik door het antwoord op mijn Wob verzoek met een kluitje in het riet gestuurd. Het kan niet war zijn dat er geen richtlijnen op papier/elektronische tekst stonden voor ambtenaren rond de Tweede Kamer Verkiezingen.
Inhoudelijk blijkt uit het gegeven antwoord dat de gemeente Tilburg de mobilisatie van burgers bij de verkiezingen totaal verkeerd heeft ingeschat, namelijk niet als vorm van participatiedeocratie, maar als een uitvoeringsvraag van de gemeente die nota bene door de klantafcdeling van de gemeente kan worden afgehandeld.
Ik wl daarom niog steeds alle informatie boven tafel krijgen voor de selectie en plaatsing van burgers bij stembureaus. Het doel s te weten of er wel maximale participatie van gemobiliseerde burgers is nagestreefd (wat dus niet het geval lijkt), of dat burgers ier slechts als als uitvoerrders van een winkel zijn ingezet.

Hoogachtend,

hr van Iersel

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je hr van Iersel bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.