Informatie over selectie van burgers voor stembureaus bij Kamerverkiezingen 2021

hr van Iersel deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Tilburg

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Tilburg al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Tilburg,
Hierdoor verzoek ik u om bestuurlijke informatie betreffende de selectie criteria om burgers die zich als vrijwilliger hadden aangemeld voor de stembureaus,. Inzonderheid wil ik weten of het streven naar (participatie van zoveel mogelijk burgers (participatiebeginsel')een rol heeft gespeeld, dan wel om hier uitsluitstuitend 'managerial' argumenten als bruikbaarheid of nabijheid aan stembureaus een rolgespeeld hebben.
De grond voor het verzoek zijn twee klachten over behandeling van burgers door de verantwoordelijk projectmanger van Bruggen, die beide niet adequaat zijn afgehandeld.

Hoogachtend,
A.H.M van Iersel,
Boomstraat 116c, 5038GV Tilburg

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.