Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Karin van Beugen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Informatieverzoek schade Valuwsedijk 10 te Cuijk 00043263

Karin van Beugen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Cuijk

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op Karin van Beugen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Cuijk,

Op 25/06/2019 is bij onze cliënt KPN een storing gemeld. Oorzaak hiervan was een netwerkschade te Cuijk, Valuwsedijk 10. Bijgaand treft u de gegevens aan van schade en schadelocatie.

In verband met het achterhalen van de veroorzaker van de schade dienen wij bij deze een
WOB-verzoek in. Graag worden wij op de hoogte gesteld van de identiteit van de partijen, inclusief uzelf, die een jaar voorafgaande aan de storingsdatum grondroerderswerkzaam-heden hebben verricht ter plaatse van de schadelocatie.

Wij vragen u ons de volgende documenten toe te sturen:
- vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie zijn verleend aan derden:
- officiële documenten waaruit blijkt u dat u opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie:

Mocht de informatie beschikbaar zijn dan verzoeken wij u ons deze per post of per e-mail toe te sturen onder vermelding van ons kenmerk 00043263.

NB. Indien u kosten in rekening wenst te brengen voor het ter beschikking stellen van de stukken verzoeken wij u dit voorafgaand aan het toesturen van de stukken kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Karin van Beugen
Claimshandler

Gemeente Cuijk

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Wij hebben uw bericht goed ontvangen. U krijgt zo spoedig mogelijk een
antwoord.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Cuijk

0485 396 600

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM

www.cuijk.nl

1 bijlage

Geachte mevrouw Van Beugen,

 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van zondag 31
oktober 2021. Uw bericht is ingekomen op 1 november 2021 en is
geregistreerd onder zaaknummer Z/21/291517. Bij verdere correspondentie
verzoeken wij u dit nummer te vermelden.

Wij maken u erop attent dat wij hebben besloten dat met ingang van 13
november 2013 de digitale/elektronische weg (e-mail of fax) voor het
indienen van Wob-verzoeken is afgesloten (artikel 2:15 Algemene wet
bestuursrecht). U kunt daarom geen Wob-verzoek meer per e-mail of fax
indienen.

 

Uw schriftelijke Wob-verzoek kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Met vriendelijke groet,

Arno Schlösser

Adviseur Juridische Zaken

( Cuijk 0485 396 600 | Grave 0486 477 277 | Mill en Sint Hubert 0485 460
300

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM

[1]www.cuijk.nl | [2]www.grave.nl | [3]www.gemeente-mill.nl

 

References

Visible links
1. http://www.cuijk.nl/
2. http://www.grave.nl/
3. http://www.gemeente-mill.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Karin van Beugen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.