Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Jan hagens bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Infra kosten 1e en 2e hogeweg

Het wachten is nu op Jan hagens om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Zeist,

Ik verzoek om aan te leveren:

- alle beleidsdocumenten die betrekking hebben de ( voorgenomen) plaatsing van de ondergrondse containers op de 1e en 2eHogeweg van de afgelopen 5 jaren
-alle bezwaarschriften, zienswijzen inclusief afhandelingen en discussies daaromtrent, op papier/gespreksverslagen, appjes, e-mails en andere van de afgelopen jaren
-alle ambtelijke stukken, gespreksverslagen en andere overleggen inzake plaatsing van ondergrondse containers van de gemeente Zeist in het algemeen en de 1e en 2e Hogeweg in het bijzonder
-de kosten van aanleggen van leidingen, riolering (onderhoud en investering) van de afgelopen 5 jaren, inclusief alle aanbesteding en gunningen van openbare werken m.b.t. De 1e en 2eHogeweg of waar de 1e en 2e Hogeweg in voorkomen
- de factoren die een rol spelen met wegingsfactoren per onderzochte locatie op de 1e en 2e Hogeweg, inclusief alle alternatieve locaties die in dit onderzoek zijn betrokken. De overleggen hierover, gespreksverslagen en argumenten om uit de alternatieve locaties een keuze te maken alsmede de definitieve besluiten met onderbouwingen waarom wel/niet of anders

Kunt U mij de ontvangst bevestigen
Hoogachtend,
Jan Hagens
[email address]
Mob 0654252222

Jan Hagens

Gemeente Zeist

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

 

Gezien de fikse inspanningen in het afgelopen 1,5 jaar en de bijzondere
omstandigheden is het gemeentehuis gesloten op 22, 23 en 24 december.
Hierdoor kan de afhandeltermijn van uw verstuurde e-mail oplopen tot 10
werkdagen.

 

Op vrijdag 24 december zijn wij van 9.00 tot 10.00 uur alleen geopend voor
aangifte van geboorte en overlijden.

 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/

Gemeente Zeist

1 bijlage

Geachte heer Hagens,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de gemeente Zeist. Ik heb uw verzoek
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Infra Kosten 1e en 2e Hogeweg
in ons systeem geregistreerd onder het nummer 0435232. U krijgt binnen het
wettelijk termijn antwoord.

 

Heeft u meer vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

[1]image002.jpg@01D5462EMarlies van’t Klooster | Klantregisseur  |
Gemeente Zeist

Telefoonnummer 14 030 | [2] [Gemeente Zeist vraag e-mailadres]

[3]www.zeist.nl |  [4]twitter |  [5]facebook | [6]instagram

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist

In Zeist op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

De gemeente Zeist werkt op afspraak. Plan zelf uw afspraak in via
[7]zeist.nl.

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan hagens [mailto:[Wob #621 e-mail]]
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:09
Aan: Zeist
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Infra kosten 1e en
2e hogeweg

 

Geachte Gemeente Zeist,

 

Ik verzoek om aan te leveren:

 

- alle beleidsdocumenten die betrekking hebben de ( voorgenomen) plaatsing
van de ondergrondse containers op de 1e en 2eHogeweg van de afgelopen 5
jaren

-alle bezwaarschriften, zienswijzen inclusief afhandelingen  en discussies
daaromtrent, op papier/gespreksverslagen, appjes,  e-mails en andere van
de afgelopen  jaren

-alle ambtelijke stukken, gespreksverslagen en andere overleggen inzake
plaatsing van ondergrondse containers van de gemeente Zeist in het
algemeen en de 1e en 2e Hogeweg in het bijzonder

-de kosten van aanleggen van leidingen, riolering (onderhoud en
investering) van de afgelopen 5 jaren, inclusief alle aanbesteding en
gunningen van openbare werken m.b.t. De 1e en 2eHogeweg of waar de 1e en
2e Hogeweg in voorkomen

- de factoren die een rol spelen met wegingsfactoren per onderzochte
locatie op de 1e en 2e Hogeweg, inclusief alle alternatieve locaties die
in dit onderzoek zijn betrokken. De overleggen hierover, gespreksverslagen
en argumenten om uit de alternatieve locaties een keuze te maken alsmede
de definitieve besluiten met onderbouwingen waarom wel/niet of anders   

 

Kunt U mij de ontvangst bevestigen

Hoogachtend,

Jan Hagens

[mailadres]

[Mobiel nummer]

 

Jan Hagens

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Wob #621 e-mail]

 

Is [Gemeente Zeist vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur
Wob-verzoeken aan Gemeente Zeist? Als dat het geval is, gelieve ons dan te
contacteren via dit formulier:

https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.wob-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/
2. mailto: [Gemeente Zeist vraag e-mailadres]
3. https://www.zeist.nl/
4. https://www.twitter.com/gemeentezeist
5. https://www.facebook.com/gemeentezeist
6. https://www.instagram.com/gemeentezeist
7. https://www.zeist.nl/organisatie-bestuur...

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Jan hagens bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.