Inzage besluitvorming omtrent opgelegde combi regeling

GJ Kettelarij deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte mevrouw, meneer,

Graag wil ik u verzoeken mij inzage te geven in de besluitvorming van de gemeente Den Bosch en de driehoek rondom de opgelegde bus,- en autocombi regeling die werd opgelegd aan de supporters van De Graafschap bij de wedstrijd; FC Den Bosch – De Graafschap van 04 november 2022.

Vragen die ik voor de driehoek/ gemeente heb, zijn onder andere;
Op basis van welke zaken is het opleggen van deze bus,- en autocombi regeling gerechtvaardigd?
Op basis van welke feiten is deze wedstrijd ingeschaald als zijnde een risico wedstrijd?
In welke categorie is deze wedstrijd uiteindelijk (vooraf) ingeschaald?
Op basis waarvan is deze categorie aangewezen? In het geval van een calculatie systeem zou ik graag de verklarende puntentelling ontvangen.

Graag wil ik u tevens verzoeken om een uitdraai van het KVV mee te sturen, mocht u hier niet over beschikken dan wil ik u verzoeken deze bij de bevoegde instantie op te vragen en mij hiervan een afschrift te sturen.
Tot slot zou ik graag het verslag van de nabespreking van het operationeel voetbaloverleg ontvangen, zodat ik dit mee kan nemen in de aanloop naar het volgende seizoen.

Uiteraard wil ik u bij voorbaat hartelijk danken voor uw uitgebreide en onderbouwde antwoorden op bovenstaande en wil ik benadrukken dat ik de opgelegde combiregeling zeer betreur en ik hoop dat mede door uw informatie hier voor de toekomst verbeteringen in aangebracht kunnen worden,

In afwachting van uw reactie,
Hartelijke groet,

Geert-Jan Kettelarij

Gemeente s-Hertogenbosch

1 bijlage

Beste dhr. Kettelarij,

 

Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Veiligheid │ gemeente ’s-Hertogenbosch │
[1][mailadres] | 073 – 615 53 33 │ 06 – 21139061 │
Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ [2]www.s-hertogenbosch.nl

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Dit bericht is alleen voor de geadresseerde. Hebt u dit bericht onterecht
ontvangen? Laat u dit dan weten aan de afzender. Verwijdert u het bericht
dan ook uit uw postbus. De gemeente 's-Hertogenbosch is zo zorgvuldig
mogelijk bij het voorkomen van virussen. U dient zelf te controleren of er
geen virussen in de bijlage(n) zitten.
Gemeente 's-Hertogenbosch: [3]https://www.s-hertogenbosch.nl
E-mail disclaimer: [4]https://www.s-hertogenbosch.nl/emaildisc...

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.s-hertogenbosch.nl/
3. https://www.s-hertogenbosch.nl/
4. https://www.s-hertogenbosch.nl/emaildisc...

Geachte heer/ mevrouw,

Helaas heb ik tot op heden nog geen passende reactie van u mogen ontvangen,
Verneem graag spoedig de gevraagde informatie van u, aangezien u ook niet heeft aangegeven langer dan de 4 weken nodig te hebben.

In afwachting van uw reactie,
Hartelijke groet,

Geert-Jan Kettelarij

Gemeente s-Hertogenbosch

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via
FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken.
Let op! De bestanden blijven 30 dagen beschikbaar na het verzenden van de
mail, u dient ze dus binnen deze 30 dagen te downloaden.
[1]https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/Fil... #1159 e-mail]&pw=R3IqwzvgkdHAMcf

De tekst tussen aanhalingstekens tonen