Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je A Prins bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

inzage Documenten

Het wachten is nu op A Prins om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Tynaarlo,

bij deze verzoek ik om inzage van de documenten verstrekt aan de universiteit van utrecht om trend adviezen vermeldingen en informatie inzake gedrag.s test hond..
zaak nr1093467

Hoogachtend,

A Prins

Gemeente Tynaarlo

 
Geachte heer / mevrouw,
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij zullen u zo snel
mogelijk informeren over de verwachte afhandelingstermijn. Indien wij
aanvullende informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Tynaarlo
Postbus 5, 9480 AA Vries | Bzk: Kornoeljeplein 1 Vries
T (0592) 266 662 | F (085) 2084923 | E [Gemeente Tynaarlo vraag e-mailadres]
I [1]www.tynaarlo.nl
P Tynaarlo gaat voor groen! U ook? Denk na voordat u print...
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/blocked::http:/www.tynaarlo.nl/

Gemeente Tynaarlo

2 bijlagen

Geachte heer Prins,

Voor een besluit op uw Woo-verzoek verwijs ik u naar de bijlagen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u vragen cq
opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

J.P. (Jeroen) Keizer
Juridisch adviseur
Domein dienstverlening – Juridische Zaken

Gemeente Tynaarlo
Tel 0592 - 266 662 || Fax 085 - 2084 923 || E-mail [Gemeente Tynaarlo vraag e-mailadres]
Post Postbus 5, 9480 AA Vries || Bezoek Kornoeljeplein 1, Vries
Bezoek onze website || Volg ons op Twitter || Like ons op Facebook

Met deze verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de
status van de zaak:

[1]https://tynap.mozardsaas.nl/mozard/!verw...

Als u op deze mail wilt reageren, doe dat dan via de knop ‘beantwoorden’,
zodat onderstaande referentie in deze mail blijft staan:
mzrdrefura054dbbtqymr873b771di7lbhusueket1yfy93ferdrzm

We hebben deze referentie nodig voor de administratieve verwerking van uw
mail.

References

Visible links
1. https://tynap.mozardsaas.nl/mozard/!verw...

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je A Prins bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.