Inzage documenten dienstwoning

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Enschede,

In verband met de mogelijke aankoop van een woning verzoek ik u mij de navolgende informatie/documenten toe te sturen:

-aanvraag omzetten dienstwoning/bedrijfswoning naar burgerwoning met het adres verwooldsweg 75 (voorheen zuid esmarkerrondweg 507)
-inzage adreswijziging van de huidige verwooldsweg 75

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Hoogachtend,

Kelda Mirza

Gemeente Enschede

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde
ontvangen is.

Dit is een geautomatiseerd bericht. Op dit bericht kunt u niet reageren.

 

Let op: heeft u zojuist bewijsstukken die horen bij uw bijstandsaanvraag,
aanvraag bijzondere bijstand of voor de inkomstenverrekening aan ons
gemaild?

Wist u dat u deze ook zelf eenvoudig in Mijn loket kunt uploaden?

Na het inloggen met DigiD kunt u de documenten toevoegen aan uw
openstaande zaak.

Wij hebben dan de stukken direct op de juiste plek en hierdoor wordt het
afhandelen van uw aanvraag een stuk makkelijker en sneller.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft een wob verzoek bij ons ingediend. In uw verzoek staan geen
adresgegevens/telefoonnummer, slechts dit e-mailadres. Ik heb nog wat
vragen over uw verzoek, zou u mij hierover kunnen bellen?

 

met vriendelijke groet,

Annemiek Horsthuis

I Juridisch adviseur vergunningen l Afdeling vergunnen l enschede.nl l 

l Telefoon: 06 18345372 l  [1][mailadres] l Postbus 20, 7500
AA Enschede l 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Gemeente Enschede

3 bijlagen

Geachte mevrouw Mirza,

 

Naar aanleiding van ons gesprek van zojuist de 2 documenten die ik voor u
heb gevonden betreffende de Verwooldsweg 25/ Zuid Esmarkerrondweg 507.

Ik ga er vanuit dat, zoals besproken, hiermee het wob verzoek is
afgehandeld.

Mocht u nog meer vragen hebben/ op zoek zijn naar andere stukken, hoor ik
het graag.

 

met vriendelijke groet,

Annemiek Horsthuis

I Juridisch adviseur vergunningen l Afdeling vergunnen l enschede.nl l 

l Telefoon: 06 18345372 l  [1][mailadres] l Postbus 20, 7500
AA Enschede l 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]