Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Rene de Bitter bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Inzage omgevingsvergunning voor restauratie Landhuis Moubis (kenmerk 2021-1348)

Wij verwachten dat Rene de Bitter het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Venlo,

op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur te verzoeken wij u om kopie te verstrekken van alle op kenmerk 2021-1348 (Omgevingsvergunning voor het restaureren van landhuis 'Moubis' (rijksmonument), Waterloostraat 28 Steyl) betrekking hebbende stukken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot (planologische) rapporten en tekeningen, adviezen, samenhangende (interne) besluiten, ontwerpbesluiten, andere (onderzoek-)rapporten, gespreksverslagen, correspondentie etc.

Hoogachtend,
Bestuur Park Waterloo

Correspondentie Adres:
Waterloostraat 146
5935 CJ Steyl
Handelsregisternummer 12055387

Gemeente Venlo

Beste meneer / mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij sturen deze door naar een van onze
medewerkers.

Bij onduidelijkheden, opmerkingen of vragen over uw bericht, nemen wij
contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Venlo

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren op deze
mail.

 

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Rene de Bitter bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.