Kosten Bijzondere Bijstand mentorschap en bewindvoering

Mieke Broek van den deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Mieke Broek van den

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Hierbij doet ondergetekende beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Ik wil graag van u weten hoeveel vanaf 1 januari 2020 tot en met heden de financiering vanuit de gemeente Den Bosch aan Stichting Reeling Mentorschap gekost heeft en over hoeveel cliënten het gaat.
Ook wil ik graag weten hoeveel de financiering aan Reeling Bewindvoerders BV gekost heeft en over hoeveel cliënten het gaat.
Daarnaast wil ik ook graag weten hoeveel sinds 2003 tot en met heden de financiering aan OBIN bewindvoering gekost heeft en over hoeveel cliënten het gaat.

Aanvullend wil ik alle dossierstukken ontvangen rondom de eerder genoemde bestuurlijke aangelegenheid.
Documenten dan wel informatie over de ingeschakelde hulpverlening;
Documenten dan wel informatie over de kosten van de extra ingezette hulpverlening;
Aanvragen voor de financiering van deze hulpverlening;
Besluiten op de aanvragen.

U kunt hierbij ook denken aan de communicatie tussen gemeente, rechtbank, Reeling, OBIN, cliënten of diens familie of vertegenwoordiger.

Indien U voor de volledige afhandeling van dit WOB-verzoek dit door moet sturen naar andere bestuursorganen of instanties, wordt een schriftelijke kopie van de doorgeleiding op prijs gesteld.

Gaarne ontvang ik uw besluit en de gevraagde WOB-documenten binnen de wettelijke termijnen.
Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,
WGM van den Broek

Mieke Broek van den

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,
Ondanks dat jullie aangeven dat alles digitaal verloopt, heb ik op 21 december een brief ontvangen. De brief is heel raar afgedrukt. Logo boven en onder. Verstuurd door Afdeling: MO/FJI/J&S. Kenmerk: 079613163526.
Daarna heb ik op 23 december een e-mail ontvangen met deze tekst:"Klik op de link hieronder om een bericht naar Gemeente s-Hertogenbosch te sturen en hen eraan te herinneren om op je verzoek te besluiten". Eerst maakt de ambtenaar het makkelijk en vervolgens onnodig ingewikkeld. Ik vind dat er weer langs elkaar hen gewerkt wordt.

Hoogachtend,

Mieke Broek van den