Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je T. Jansen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Na per mail de kosten heb geprobeerd op te vragen hoe hoog de kosten van de Taxatie van het gebied de Oosterduinen zijn geweest en geen antwoord op gekregen.
Dan een Woo-verzoek erover.
In 20212/2022 is er door de gemeente aan verschillende makelaarskantoren gevraagd een taxatie te maken van het gebied Oosterduinen.
Graag ontvang ik van u , alle documentatie/emails en kosten betreffende de taxatie.
In alle duidelijkheid: Wat heeft de makelaar aan geldbedrag ontvangen voor deze taxatie?
Ook wat hebben de verschillende makelaars voor offertes uitgebracht betreffende deze taxatie?

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je T. Jansen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.