Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je H.Kok bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente De Fryske Marren,

Mijne heren/dames,

Graag de contactgegevens van de binnen uw organisatie als mediator aangestelde persoon.

Hoogachtend,

H. Kok-van Suchtelen van de Haare

Gemeente De Fryske Marren

2 bijlagen

[1]Gemeente De Fryske Marren

 

Beste meneer, mevrouw Kok-van Suchtelen van de Haare,

Bedankt voor uw bericht.

Een collega neemt uw vraag in behandeling
Om uw e-mail te beantwoorden, heb ik deze doorgestuurd naar mevrouw
Timmerman van het team Juridische zaken.
We vragen u om in contact met de gemeente deze informatie te gebruiken.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 (zonder
kengetal). U kunt deze e-mail ook beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Dinie Rozema
Medewerker KCC

 

 

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je H.Kok bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.