Milieu-/omgeving- en bouwvergunningen Watermolenstraat 3, 5841 CT Oploo

H. Geling deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Cuijk

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Cuijk al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Land van Cuijk,

Graag zou ik van u willen ontvangen de verzoeken en besluiten tot intrekking van de bouw- en milieu-/omgevingsvergunningen van de locatie Watermolenstraat 3, 5841 CT Oploo vanaf 01-01-2020 tot heden.
Daarnaast zou ik graag de verleende bouwvergunning(en) willen ontvangen, evenals de bestemmingsplanwijziging(en), in die periode.

Hoogachtend,
H. Geling
Borgercompagnie 156
9631 TL Borgercompagnie.

Geachte heer/mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij hebben uw bericht goed ontvangen. U
krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Land van Cuijk

 

0485 - 85 40 00