Monitoring van het WKO-systeem in de wijk Weideveld te Bodegraven

Arjan van Beijnum deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dit verzoek is gemeld aan de beheerders (misschien omdat het ongepast of aanstootgevend was of omdat het ging om een verzoek om persoonlijke informatie)

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

RPR Stakeholdermanagers handelt in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en wil doelbewust geen informatie delen met de belanghebbende inwoners. Dit staat haaks op een open en transparante overheid.

Op dinsdag 30 augustus j.l. ontvingen wij een brief van de gemeente dat een onafhankelijke partij namens de gemeente en Eteck onderzoek gaat uitvoeren naar de leveringsprestaties van het WKO-system in de wijk Weideveld te Bodegraven. Daar zijn wij verplicht op aangesloten, maar het plan van aanpak, wat, hoe, en met welke frequentie er gemeten wordt, is bewust niet gedeeld.

Bij deze verzoek ik alle informatie over het “Plan van aanpak”, de parameters, de aanbesteding en alle onderlinge communicatie tussen RPR Stakeholdermanagers, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Eteck, KWA Bedrijfsadviseurs en andere betrokken partijen ten behoeve van de monitoring van het WKO-systeem.

Hoogachtend,

Arjan van Beijnum

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Uw e-mail kon niet worden verzonden.
550 The from address does not match a verified Sender Identity. Mail cannot
   be sent until this error is resolved. Visit
https://sendgrid.com/docs/for-developers... to
see the Sender Identity requirements ([Woo #733 e-mail])

Onderwerp: Generieke ontvangstbevestiging
Datum: 12-09-2022 12:35
Text:
Attachments:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Uw e-mail kon niet worden verzonden.
550 The from address does not match a verified Sender Identity. Mail cannot
   be sent until this error is resolved. Visit
https://sendgrid.com/docs/for-developers... to
see the Sender Identity requirements ([Woo #733 e-mail])

Onderwerp: Generieke ontvangstbevestiging
Datum: 12-09-2022 12:40
Text:
Attachments: