Naar de publiekrechtelijk rechtspersonen en de openbare lichamen met een rechtspositie.

In afwachting van een antwoord van Gemeente Midden-Groningen, ze zouden zo spoedig mogelijk moeten besluiten en normaal gesproken uiterlijk op (details).

Geachte Gemeente Midden-Groningen,

Wij willen de namen van de personen weten die beslist hebben over het besluit van het plaatsen van 500 asielzoekers in het van der Valk complex te Zuidbroek.

Met deze personen bedoelen wij alle fractievoorzitters die bij de eerste gesprekken aanwezig waren met de burgemeester dhr. A.Hoogendoorn.

Tevens willen wij weten wie de publiek rechterlijke rechtspersoon is verbonden aan het KVK.
Ook willen we weten wie de openbare lichamen zijn met de volledige rechtsbevoegdheid om als ambtenaar of fractievoorzitter of politieke partijen deze beslissingen kan of mag nemen.

Volgens art. 2.1 bw en art. 134 grondwet hebben wij recht op inzage in het handelsregister.
Zijn jullie een vereniging of een stichting of een bv of een corporatie dan zegt de wet WTBR dat wij inzage hebben wie de bevoegde rechts persoon is.

Hoogachtend,
AH van der Veen
E-mailadres: [email address]