Nieuwbouw Oasen Woerden

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Woerden,

Per ongeluk kwam ik er achter dat er behoorlijke verbouwing op de planning staat bij Oasen op de Gravesloot in Woerden.
Er schijnt zelfs een bouw weg te komen door een weiland heen te komen, datzelfde weiland mag op bepaalde momenten niet betreden worden in het broedseizoen een bouw weg lijkt mij dus uit den boze.
Wij wonen kort bij de betreffende locatie en vindt het meer als vreemd dat er met ons geen enkele communicatie hier over is geweest.

Graag verneem ik exact wat er staat te gebeuren en waar er wel of geen vergunning voor is gegeven.

Hoogachtend,
J.P. van Rijs
Paul Gabrielstraat 6
3443 HW Woerden.

Gemeente Woerden

Geachte lezer,
Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. We nemen het in
behandeling.
Als een antwoord gewenst is, dan krijgt u dit zo spoedig mogelijk.
Vriendelijke groet,
[1]Gemeente Woerden

References

Visible links
1. https://www.woerden.nl/
https://www.woerden.nl/

Gemeente Woerden

Geachte heer van Rijs,

 

In antwoord op uw verzoek via de Wob-knop, bericht ik u als volgt. Het
indienen van een Wob-verzoek bij de gemeente Woerden is niet mogelijk via
de digitale weg, deze is niet opengezet. Ik wil u daarom vragen om u
Wob-verzoek per post bij ons in te dienen:
[1]https://www.woerden.nl/inwoners/melding-....

 

Daarnaast wil ik u vragen om uw verzoek te preciseren op grond van artikel
3 twee lid en vierde lid Wet Openbaarheid Bestuur, met andere woorden kunt
u concreet omschrijven welke informatie u wilt opvragen in uw Wob-verzoek?
Het verzoek zoals het nu is geformuleerd levert een onwerkbare opdracht op
en, zal daarnaast deels niet relevante informatie opleveren.

 

Voor wat betreft de verleende vergunningen van de Provincie en het
Waterschap verwijs ik u alvast naar [2]www.officielebekendmakingen.nl:
hier kunt u middels de zoekopdracht ‘Oasen’ de verleende vergunning
vinden.

 

Verder verwijs ik voor de ingediende vergunningen en ontwerpbesluiten naar
deze link van het gemeenteblad Woerden:

[3]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/... OLO5229985

[4]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/... OLO4629473

[5]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/... OLO4662733

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Janine Schol

 

mr. H.J. (Janine) Schol – de Waal |Juridisch adviseur |Team Juridische
Zaken, Inkoop & Veiligheid

 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428732/ 06-50 051 042|E [6][mailadres]
 |W [7]www.woerden.nl

 

Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. De organisatie van Woerden
werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Bezoek [8]www.oudewater.nl of [9]www.woerden.nl of bel 14 0348.

 

References

Visible links
1. https://www.woerden.nl/inwoners/melding-...
2. http://www.officielebekendmakingen.nl/
3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...
4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...
5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...
6. mailto:[mailadres]
7. http://www.woerden.nl/
8. http://www.oudewater.nl/
9. http://www.woerden.nl/

Ronald van Rijs heeft een opmerking geplaatst ()

Ik ben door de heer Sjaak Voorend 7 augustus om 10.51 gebeld en hij heeft mij alle nodige informatie verstrekt, na de vraag van hem of hier alles mee duidelijk was ben ik ingegaan op zijn verzoek om de WOB aanvraag in te trekken.
belangrijke punten/toezeggingen van hem zijn;
-De bouwweg is echt maar voor 30 maanden en zal daarna geen andere functie krijgen.
-De vrijgekomen plaats na nieuw bouw en sloop huidige bebouwing Oase zal geen woningbouw op deze of aangrenzend gebied opleveren wegens het uniek stuk polderlandschap.
-De bouwweg is veel commentaar op gekomen door aanwonenden en de Kalsbeek en hier is dus nog geen akkoord of beslissing in genomen.
-Vergunningen voor de nieuwbouw zijn gegeven hier is geen bezwaar meer in mogelijk wel kunnen details opgevraagd worden bij het omgevingsloket.
-Bouw en sloop gaan ongeveer 3 jaar duren.
-De gemeente of Oase heeft beloofd beter te gaan communiceren over dit project.

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Beste heer Van Rijs,

Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn. Strikt genomen was uw verzoek geen Wob-verzoek omdat u niet om informatie in de vorm van documenten heeft gevraagd. U wilde in eerste instantie vooral horen van de gemeente wat er speelde. Tegelijkertijd laat het wel mooi zien dat een Wob-verzoek een begin kan zijn van een zinvolle uitwisseling met de gemeente, ook al leidt het niet tot het openbaar maken van documenten. Hoewel wij in de toekomst zullen proberen te zorgen dat verzoeken via de site voldoen aan alle vereisten waaraan een Wob-verzoek moet voldoen, laat ik uw verzoek om die reden staan.

Met vriendelijke groet,
Tim Staal (beheerder)