Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Paul Oostveen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Omgevingsvergunning en beleidsstukken opvang daklozen in 't Zand Zuid

Het wachten is nu op Paul Oostveen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente,
Op dit moment ondervinden wij veel overlast van dakloze drugs- en alcoholverslaafden in onze buurt. Van één van uw ambtenaren hebben wij begrepen dat de gemeente nu in overleg is met de Franciscanen c.q. het stadsklooster San Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel om aldaar een (dag)opvang voor dakloze en niet-dakloze overlastgevers te vestigen. In dezelfde buurt, aan de Oranje Nassaulaan, gaat de gemeente 2 nachtopvangen onder één dak samenbrengen in het pand van Novadic Kentron: drugsverslaafden en overige daklozen.
Om die reden verzoek ik u mij de navolgende documenten toe te sturen:
1. de geldende omgevingsvergunning van het Stadsklooster San Damiano;
2. de geldende omgevingsvergunning van Novadic Kentron aan de Oranje Nassaulaan;
3. de toepasselijke beleidsnotities, zoals het meest recente (concept-)plan tot samenvoeging opvang op adres Novadic Kentron aan de Oranje Nassaulaan;
4. bespreeknotities, agenda's en verslagen van de (verkennende) gesprekken voor de vestiging van een opvang of 'gecontroleerde plek' in of bij het stadsklooster San Damiano;
5. bespreeknotities, verslagen e.d. m.b.t. de inschakeling door de gemeente van een welzijns- of zorgorganisatie bij de (voorgenomen) dagopvang of 'gecontroleerde plek' in het Stadsklooster.
Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.
Hoogachtend,

Paul Oostveen

Gemeente s-Hertogenbosch

4 bijlagen

Geachte mevrouw/heer,

 

Hierbij ontvangt u de correspondentie m.b.t. een verzoek.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker
vermeld rechtsboven in de begeleidende brief.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kayleigh den Hollander

Medewerkster ondersteuning│ Stadsontwikkeling VTH-Omgevingswet │ gemeente
’s-Hertogenbosch │ [mailadres] | 06 - 11534812

Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ [1]www.s-hertogenbosch.nl

Aanwezig: ma t/m vr

 

[2]cid:image007.jpg@01D17071.CBB11310[3]twitter.com/shertogenbosch │

[4]cid:image008.jpg@01D17071.CBB11310 [5]facebook.com/Gemeente.shertogenbosch

[6]cid:image009.jpg@01D17071.CBB11310[7]Gemeente ’s-Hertogenbosch op
LinkedIn│

 

 

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. http://www.s-hertogenbosch.nl/
3. https://twitter.com/shertogenbosch
5. file://pwfib1/data/baz/com/OFFICE/3)%20Door%20meerdere%20personen%20te%20delen%20onderd/Interne%20communicatie/Ondertekening%20e-mail/facebook.com/Gemeente.shertogenbosch
7. https://www.linkedin.com/company/44432?t...
8. https://www.s-hertogenbosch.nl/

Gemeente s-Hertogenbosch

3 bijlagen

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via
FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken.
Let op! De bestanden blijven 30 dagen beschikbaar na het verzenden van de
mail, u dient ze dus binnen deze 30 dagen te downloaden.
[1]https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/Fil... #457 e-mail]&pw=0ws4j2YsPiWL9Pw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte mevrouw/heer,

 

Hierbij ontvangt u de correspondentie m.b.t. een Wob-verzoek.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker
vermeld rechtsboven in de begeleidende brief.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kayleigh den Hollander

Medewerkster ondersteuning│ Stadsontwikkeling VTH-Omgevingswet │ gemeente
’s-Hertogenbosch │ [mailadres] | 06 - 11534812

Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ [2]www.s-hertogenbosch.nl

Aanwezig: ma t/m vr

 

[3]cid:image007.jpg@01D17071.CBB11310[4]twitter.com/shertogenbosch │

[5]cid:image008.jpg@01D17071.CBB11310 [6]facebook.com/Gemeente.shertogenbosch

[7]cid:image009.jpg@01D17071.CBB11310[8]Gemeente ’s-Hertogenbosch op
LinkedIn│

 

 

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/Fil... #457 e-mail]&pw=0ws4j2YsPiWL9Pw
2. http://www.s-hertogenbosch.nl/
4. https://twitter.com/shertogenbosch
6. file://pwfib1/data/baz/com/OFFICE/3)%20Door%20meerdere%20personen%20te%20delen%20onderd/Interne%20communicatie/Ondertekening%20e-mail/facebook.com/Gemeente.shertogenbosch
8. https://www.linkedin.com/company/44432?t...
9. https://www.s-hertogenbosch.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Paul Oostveen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.