Omnummering in de Oosterduinen

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Noordenveld inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente Noordenveld,

Geachte Gemeente Noordenveld,
Verzoek om alle documenten.email verkeer, telefoonverslagen, watts app berichtjes betreffende de omnummering straatnamen en huisnummers i verplaatsing brievenbussen in de Oosterduinen vanaf 2017 tot heden, tussen de Vvho, de werkgroep Vindbaarheid en Post.nl. en de gemeente Noordenveld
Tevens alle klachten over de omnummering die bij de gemeente zijn binnengekomen.

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Geachte Gemeente Noordenveld,
De 4 weken zijn verstreken, tot op heden heb ik nog geen documenten ontvangen of dat u de aanvraag met 2 weken verlengd heeft.
Waarneer kan ik de documenten ontvangen?

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,
zoals ik per mail geantwoord hebt, duurt medio december te lang .en op het voorstel septenber geen antwoordt van u ontvangen op de mail.
Dus ga me beraden op een ingebrekestelling.

Woo-verzoek omnummering

Uw verzoek “Verzoek om alle documenten.email verkeer, telefoonverslagen, watts app berichtjes betreffende de omnummering straatnamen en huisnummers i verplaatsing brievenbussen in de Oosterduinen vanaf 2017 tot heden, tussen de Vvho, de werkgroep Vindbaarheid en Post.nl. en de gemeente Noordenveld Tevens alle klachten over de omnummering die bij de gemeente zijn binnengekomen.” betreft een lange periode en er zijn diverse medewerkers mee bezig geweest die niet allen meer werkzaam zijn bij de gemeente. Dit zorgt ervoor dat het veel documenten betreft en het extra tijd kost om aan uw verzoek te voldoen. Daarnaast zijn er al meerdere verzoeken van u in behandeling. Wij kunnen uw verzoek niet binnen de reguliere termijn voldoen. Wij hopen uw verzoek medio december af te ronden.
Hoogachtend,

T. Jansen