Onderzoekrapportage inspectie bomen Versterplein zomer 2021

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Vught,

Kunt u mijn de onderzoeksrapportage toesturen naar de boominspectie/ boombveiligheidscontrole ter hoogte van de beschermde bomen (beeldkwaliteit) van de bomen aan het Versterplein?
Dit onderzoek is uitgevoerd in juli 2021 door Pius Floris.

Hoogachtend,
F Savelkouls

Gemeente Vught

Geachte heer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben het in goede orde ontvangen.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

[1]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...

Gemeente Vught

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw Savelkouls,

 

Hierbij het rapport van Vermeulen Boomadvies m.b.t. de acacia's aan het
Versterplein. Pius Floris is hier enkel bij betrokken geweest in de
uitvoering van de maatregelen (het kandelaberen van de bomen).

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen kunt u me
bereiken via de mail of via onderstaand telefoonnummer,

 

Met vriendelijke groet,
Hes van Kessel
Beleidsmedewerker Groen
Gemeente Vught
T 073 65 80 738
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

Vrijdags afwezig

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: F Savelkouls <[Wob #590 e-mail]>
Verzonden: maandag 13 september 2021 11:50
Aan: Vught, gemeente < [Gemeente Vught vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Onderzoekrapportage
inspectie bomen Versterplein zomer 2021

 

Geachte Gemeente Vught,

 

Kunt u mijn de onderzoeksrapportage toesturen naar de boominspectie/
boombveiligheidscontrole ter hoogte van de beschermde bomen
(beeldkwaliteit) van de bomen aan het Versterplein?

Dit onderzoek is uitgevoerd in juli 2021 door Pius Floris.

 

Hoogachtend,

F Savelkouls

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[1][Wob #590 e-mail]

 

Is [2] [Gemeente Vught vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van
bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Vught? Als dat het geval is, gelieve
ons dan te contacteren via dit formulier:

[3]https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[4]https://www.wob-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

[5]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Wob #590 e-mail]
2. mailto: [Gemeente Vught vraag e-mailadres]
3. https://www.wob-knop.nl/change_request/n...
4. https://www.wob-knop.nl/help/officers
5. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...

Geachte Kessel, Hes van,

Bedankt voor het rapport. Dit is niet het goede rapport. Het meest recente rapport op basis van het meest recente onderzoek is van juli dit jaar.
Kunt u mij het meest recente rapport doen toekomen? Dit laatste onderzoek had betrekking op alle aan het Versterplein aanwezige bomen.

Hoogachtend,

F Savelkouls

Gemeente Vught

Beste F Savelkouls,

 

Ik heb geïnformeerd bij onze groen opzichter, maar wij hebben verder geen
onderzoek laten uitvoeren naar de bomen aan het Versterplein. Kunt u
specifieker aangeven waarnaar u op zoek bent?

 

Met vriendelijke groet,
Hes van Kessel
Beleidsmedewerker Groen
Gemeente Vught
T 073 65 80 738
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

Vrijdags afwezig

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: F Savelkouls <[Wob #590 e-mail]>
Verzonden: woensdag 15 september 2021 08:53
Aan: Kessel, Hes van <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake
Onderzoekrapportage inspectie bomen Versterplein zomer 2021

 

Geachte Kessel, Hes van,

 

 

Bedankt voor het rapport. Dit is niet het goede rapport. Het meest recente
rapport op basis van het meest recente onderzoek is van juli dit jaar.

Kunt u mij het meest recente rapport doen toekomen? Dit laatste onderzoek
had betrekking op alle aan het Versterplein aanwezige bomen.

 

 

Hoogachtend,

 

 

F Savelkouls

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte heer van Kessel,

Er is een inspectie uitgevoerd met een bijbehorende rapportage. Het onderzoek is uitgevoerd door Pius Floris. De gemeente heeft omwonenden per brief geinformeerd over het onderzoek. De parkeerplaatsen moesten hiervoor worden vrijgemaakt. Ik heb de onderzoekers zelf gesproken. Ze zouden schriftelijk rapportage uitbrengen. De bomen zijn vervolgens in augustus gesnoeid.

Hoogachtend,

F Savelkouls

Gemeente Vught

1 bijlage

Beste F Savelkouls,

 

Ik heb zojuist contact gehad met onze opzichter. Hij heeft geïnformeerd
bij Pius Floris. Er is ook bij Pius Floris niets bekend over (de
uitvoering van) een onderzoek. Zij hebben enkel de snoeiwerkzaamheden
uitgevoerd rond week 33 (medio augustus). Als het gaat om de brief is
vanuit Vught enkel de onderstaande brief uitgegaan in de eerste week van
mei. Vanuit Pius Floris zijn er geen brieven verstuurd.

 

Ik stel voor indien u nog vragen heeft dat u telefonisch contact met mij
opneemt (073-6580738).

 

Met vriendelijke groet,
Hes van Kessel
Beleidsmedewerker Groen
Gemeente Vught
T 073 65 80 738
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

Vrijdags afwezig

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: F Savelkouls <[Wob #590 e-mail]>
Verzonden: woensdag 15 september 2021 23:24
Aan: Kessel, Hes van <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake
Onderzoekrapportage inspectie bomen Versterplein zomer 2021

 

Geachte heer van Kessel,

 

 

Er is een inspectie uitgevoerd met een bijbehorende rapportage. Het
onderzoek is uitgevoerd door Pius Floris. De gemeente heeft omwonenden per
brief geinformeerd over het onderzoek. De parkeerplaatsen moesten hiervoor
worden vrijgemaakt. Ik heb de onderzoekers zelf gesproken. Ze zouden
schriftelijk rapportage uitbrengen. De bomen zijn vervolgens in augustus
gesnoeid.

 

 

Hoogachtend,

 

 

F Savelkouls

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Kessel, Hes van,

In de brief lees ik dat het onderzoek door Vermeulen Boomadvies is uitgevoerd. De brief dd mei jl is door uzelf verstuurd. U noemt hierin het onderzoek. Graag ontvangt ik het schrijven van Vermeulen aan de gemeente met het advies naar aanleiding van de inspectie.

Hoogachtend,

F Savelkouls

Gemeente Vught

1 bijlage

Beste F Savelkouls,

 

Ik heb u op 14 september abusievelijk het verkeerde rapport doorgestuurd.
In de bijlage het juiste rapport van Vermeulen Boomadvies.

Indien u vragen heeft kunt u contact met me opnemen,

 

Met vriendelijke groet,
Hes van Kessel
Beleidsmedewerker Groen
Gemeente Vught
T 073 65 80 738
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

Vrijdags afwezig

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: F Savelkouls <[Wob #590 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 11:49
Aan: Kessel, Hes van <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake
Onderzoekrapportage inspectie bomen Versterplein zomer 2021

 

Geachte Kessel, Hes van,

 

 

In de brief lees ik dat het onderzoek door Vermeulen Boomadvies is
uitgevoerd. De brief dd mei jl is door uzelf verstuurd. U noemt hierin het
onderzoek. Graag ontvangt ik het schrijven van Vermeulen aan de gemeente
met het advies naar aanleiding van de inspectie.

 

 

Hoogachtend,

 

 

F Savelkouls

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen